Oficjalny portal europarlamentarzysty dr. Marka Migalskiego mapa portalu

Dr Marek Migalski interweniuje w sprawie śmierci Andrieja Kudojarowa

piątek, 2 grudnia 2011
Dr Marek Migalski interweniuje w sprawie śmierci Andrieja Kudojarowa

Marek Migalski wystosował zapytanie do Komisji Europejskiej w sprawie śmierci Andrieja Kudojarowa, dyrektora rosyjskiej szkoły, który po aresztowaniu, pozbawiony opieki medycznej zmarł 11 października 2011 w więzieniu.

Poseł zwrócił uwagę, że rosyjskie władze nie tylko nadużywają instytucji tymczasowego aresztowania wobec podejrzanych o popełnienie przestępstwa, ale także przyzwalają na tortury, brutalne traktowanie zatrzymanych oraz pozbawianie pomocy medycznej. Śmierć Kudojarowa i Magnickiego nie są tu odosobnionymi przypadkami.

W odpowiedzi udzielonej w imieniu Komisji wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Catherine Ashton podkreśliła, trudną sytuację systemu penitencjarnego w Federacji Rosyjskiej. Jednocześnie Pani Komisarz zaznaczyła, iż "Rosyjskie władze zapewniły ze swojej strony, że realizowana jest reforma systemu więziennictwa, oraz że najpóźniej w 2020 r. rosyjski system karny powinien spełniać europejskie normy." Mimo wspomnianych przez Komisarz trzech finansowanych z budżetu UE projektów, których celem jest poprawa sytuacji systemu penitencjarnego w Rosji, nie widać poprawy warunków przetrzymywania więźniów.

Wszelkie prawa zastrzeżone 2009-2010 © Kuchnia Multimedialna