Oficjalny portal europarlamentarzysty dr. Marka Migalskiego mapa portalu

Granty na projekty kulturalne

wtorek, 7 sierpnia 2012
Granty na projekty kulturalne

Do 3 października można składać wnioski o dofinansowanie na działania z zakresu kultury.

GRANTY NA międzynarodowe projekty kulturalne realizowane z partnerami zagranicznymi, o niedochodowym i nieinwestycyjnym charakterze (tzw. „miękkie”), które:

 • mają wyraźny europejski charakter i wpisują się w cele Programu Kultura (mobilność artystów, ponadnarodowy obieg dzieł, dialog międzykulturowy)
 • dotyczą dowolnej dziedziny kultury i sztuki lub są interdyscyplinarne. Uwaga! Dla projektów filmowych przeznaczony jest Program MEDIA!
 • są oparte na realnej współpracy międzynarodowej: wszyscy organizatorzy muszą mieć wkład w tworzenie, realizację i finansowanie projektu
przykładowe działania: wydarzenia kulturalne i artystyczne wynikające ze współpracy pomiędzy operatorami kulturalnymi (koncerty, spektakle, wystawy), programy wymiany młodych twórców i profesjonalistów, kursy mistrzowskie, warsztaty

program nie dofinansowuje: projektów lokalnych i krajowych, wymian bilateralnych, projektów inwestycyjnych  (remonty, budowy, adaptacje pomieszczeń), projektów polegających wyłącznie na tworzeniu stron internetowych, wydawaniu czasopism, organizacji konferencji, badaniach, raportach i analizach
 

RODZAJE PROJEKTÓW:

Projekty krótkoterminowe (1.2.1)

 • muszą być realizowane przez minimum 3 partnerów z 3 różnych krajów uczestniczących w Programie
 • czas trwania projektu: maksymalnie 24 miesiące        
 • wysokość grantu: 50 000 - 200 000 EUR (maksymalnie 50% kosztów kwalifikowanych)
 • ostatni dzień składania wniosków: 3 października 2012, godzina 12.00
 • ogłoszenie wyników: do 28 lutego 2013
 • projekt może się rozpocząć: między 1 maja 2013 a 30 kwietnia 2014

Projekty długoterminowe (1.1)

 • muszą być realizowane przez minimum 6 partnerów z 6 różnych krajów uczestniczących w Programie
 • czas trwania projektu: 3-5 lat        
 • wysokość grantu: 200 000 - 500 000 EUR rocznie (maksymalnie 50% kosztów kwalifikowanych)
 • ostatni dzień składania wniosków: 3 października 2012, godzina 12.00
 • ogłoszenie wyników: do 31 marca 2013
 • projekt może się rozpocząć: między 1 maja 2013 a 30 kwietnia 2014

ZŁOŻYĆ WNIOSEK MOGĄ publiczne lub prywatne instytucje i organizacje posiadające osobowość prawną i prowadzące działalność kulturalną np. teatry, muzea, biblioteki, centra kultury, stowarzyszenia, fundacje, uczelnie, organy władzy publicznej.

Więcej informacji znajdą Państwo na TUTAJ.

Wszelkie prawa zastrzeżone 2009-2010 © Kuchnia Multimedialna