Oficjalny portal europarlamentarzysty dr. Marka Migalskiego mapa portalu

Interpelacja dra Marka Migalskiego w sprawie 212 art. kodeksu karnego

środa, 12 września 2012
Interpelacja dra Marka Migalskiego w sprawie 212 art. kodeksu karnego

Dzisiaj dr Marek Migalski wystosował interpelację do Komisji Europejskiej w sprawie obowiązującego w polskim kodeksie karnym artykułu ograniczającego wolność słowa.

Poniżej prezentujemy treść interpelacji:  

Według raportu dotyczącego kwestii praw człowieka na świecie, opublikowanego przez amerykański Departament Stanu, Polska ogranicza wolność słowa poprzez utrzymywanie w kodeksie karnym przepisów pozwalających karać za zniesławienie lub pomawianie osób publicznych. Artykuł 212 polskiego kodeksu karnego przewiduje za zniesławienie (osoby, grupy osób, instytucji, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej) karę grzywny albo karę ograniczenia wolności. Natomiast, jeżeli sprawca dopuszcza się zniesławienia za pomocą środków masowego komunikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. W Polsce na podstawie art. 212 skazano w latach 2002-2008 prawie tysiąc osób, a około 30% z nich otrzymało karę ograniczenia lub pozbawienia wolności.

W opinii wielu specjalistów utrzymywanie kary więzienia za zniesławienie jest niezgodne z orzecznictwem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu (Polska regularnie przegrywa w Trybunale sprawy związane z wymierzeniem sankcji karnej za zniesławienie). O konieczności wykreślenia artykułu 212 z kodeksu karnego przypominała Ministrowi Sprawiedliwości RP specjalna przedstawicielka OBWE ds. wolności mediów Dunja Mitrovic. Jej zdaniem utrzymywanie przez Polskę przestępstwa zniesławienia podważa jej wiarygodność na arenie międzynarodowej. Wskazuje również, że „wolność wypowiedzi i swobodny przepływ informacji są podstawowymi wartościami OBWE i obejmują prawo dziennikarzy do krytyki, aby ujawniać błędy i nadużycia władzy”.

Powyższe informacje jasno wskazują, że przepisy karne w Polsce zdecydowanie ograniczają wolności obywatelskie określone w Karcie Praw Podstawowych (w szczególności chodzi o art. 11. „Wolność wypowiedzi i informacji”) zarówno osobom fizycznym, jak i w szczególności dziennikarzom, którym za zniesławienie grożą poważne sankcje – z pozbawieniem wolności włącznie. 

W związku z powyższym zwracam się z zapytaniem, jakie jest stanowisko Komisji dotyczące art. 212 polskiego kodeksu karnego oraz czy Komisja zamierza podjąć interwencję w tej sprawie u polskiego rządu?

Wszelkie prawa zastrzeżone 2009-2010 © Kuchnia Multimedialna