Oficjalny portal europarlamentarzysty dr. Marka Migalskiego mapa portalu

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa

środa, 14 października 2009
Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa

Dzisiaj (środa 14 października)  w Parlamencie Europejskim odbędzie się konferencja prasowa zwołana przez dr Marka Migalskiego odnośnie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez premiera Donalda Tuska.

Na podstawie art 304 ustęp 1 k.p.k poseł Marek Migalski zawiadomi Prokuraturę Krajową w Warszawie, że w dniu 13 października 2009 roku Prezes Rady Ministrów Pan Donald Tusk odwołał ze stanowiska Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego Pana Mariusza Kamińskiego, bez uzyskania opinii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej wymaganej art. 6 ust 1 ustawy o CBA. Działanie Pana Donalda Tuska wyczerpuje znamiona czynu opisanego w art. 231 k.k., zgodnie z którym funkcjonariusz publiczny, który "przekraczając swoje uprawnienia lub niedopełniając obowiązków działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego podlega karze pozbawienia wolności do lat 3". Nie ulega wątpliwości, że w interesie publicznym leży respektowanie przez wszystkie organy władzy publicznej oraz reprezentujących je funkcjonariuszy publicznych zasady kadencyjności stanowiska szefa CBA, z wyjątkiem ściśle wymienionych w ustawie wyjątków i procedur, a tym samym zachowanie gwarancji możliwie daleko posuniętej politycznej niezależności CBA od każdorazowo sprawujących władzę sił i środowisk politycznych.

Wszelkie prawa zastrzeżone 2009-2010 © Kuchnia Multimedialna