Oficjalny portal europarlamentarzysty dr. Marka Migalskiego mapa portalu

Konkurs "14 czerwca"

Przypadająca w tym roku 70 rocznica pierwszego transportu więźniów do obozu Auschwitz 14 czerwca 1940 roku jest doskonałą okazją do przypomnienia o polskich ofiarach obozów koncentracyjnych młodemu pokoleniu.

W związku z powyższymi faktami, poseł do Parlamentu Europejskiego dr Marek Migalski zainicjował konkurs skierowany do wszystkich studentów na scenariusz lekcji wychowawczej na temat martyrologii Polaków w niemieckich obozach koncentracyjnych. Poniżej prezentujemy szczegółowe informacje dotyczące tego przedsięwzięcia.
Konkurs ma trzy cele:
·         Uczczenie pamięci Polaków ofiar w niemieckich obozach koncentracyjnych w czasie II wojny światowej.
·         Jak najszersze rozpowszechnienie informacji na temat ofiar ponoszonych przez Polaków na skutek represji jakimi byli poddawani w obozach koncentracyjnych.
·         Przygotowanie i udostępnienie szkołom materiałów metodycznych wspomagających realizację działań edukacyjnych na temat polskich ofiar w nazistowskich obozach koncentracyjnych.
Konkurs skierowany jest do studentów wszystkich kierunków i wszystkich lat studiów.
Prace konkursowe mogą być przygotowywane przez pojedyncze osoby bądź zespoły od 1 do 3 osób.
Uczestnicy konkursu mają za zadanie opracować scenariusz zajęć, który będzie mógł być wykorzystany na lekcji wychowawczej i którego celem jest upamiętnienie tragedii Polaków będących ofiarami nazistowskich obozów koncentracyjnych, w scenariuszu musi się znaleźć informacja na temat pierwszego transportu polskich więźniów do obozu w Auschwitz, którego 70 rocznica przypada 14.06.2010. Zakres merytoryczny powinien wykraczać poza standardowe informacje dostępne w podręcznikach. Od propozycji oczekuje się:
·         ciekawej i przystępnej formy przekazywania informacji,
·         atrakcyjnej obudowy metodycznej – można wykorzystać film, materiał źródłowy, wywiad, reportaż lub ikonografię i opracować to wg koncepcji czytania, obserwowania, analizowania kierunkowego itp.
·         opracowany scenariusz powinien wpisywać się w zadania wychowawcze szkoły
Organizator daje uczestnikom konkursu pełną dowolność w opracowaniu formy zajęć. Mogą one przyjmować postać np. warsztatów z użyciem rekwizytów czy zajęć plenerowych, dyskusyjnego klubu filmowego, gry itp. 
Zakres merytoryczny proponowanej lekcji powinien obejmować następujące informacje (daty i informacje mogą być potraktowane jako wprowadzenie lub tło zajęć) :
·         periodyzacja działania niemieckich obozów koncentracyjnych ze szczególnym uwzględnieniem KL Auschwitz.
·         narodowość, grupy społeczne ofiar niemieckich obozów koncentracyjnych, liczebność ofiar,
·         omówienie i utrwalenie pojęć; Holocaust, zagłada narodu, eksterminacja, transport więźniów (szczególnie warunki), nazizm, zbrodnia przeciwko ludzkości
·         pierwszy transport Polaków do KL Auschwitz 14 czerwca 1940r.
Jury ocenia nadesłane prace według kryteriów:
·         zawartość merytoryczna
·         obudowa metodyczna
·         wykonalność w określonym czasie (jedna jednostka lekcyjna) 
Nagrodą główną jest wycieczka do Brukseli.
Więcej informacji można znaleźć na oficjalnej stronie www.14czerwca.pl
lub pod numerem telefonu 32 209 78 37

Zapytania można kierować na adres e-mail: biuro@mmbiuro.pl
ZałącznikWielkość
Plakat_Auschwitz.pdf798.85 KB
Wszelkie prawa zastrzeżone 2009-2010 © Kuchnia Multimedialna