Oficjalny portal europarlamentarzysty dr. Marka Migalskiego mapa portalu

Z raciborskiego lasu na europejskie salony

Z raciborskiego lasu na europejskie salony

Czasami przyglądając się dziecku, można domyślać się, kim będzie w przyszłości. Było tak na pewno w przypadku Marka Migalskiego. Od najmłodszych lat był, jak sam siebie określa, „problemmakerem”. Jego mama nie miała łatwego życia, próbując zachować nad młodym Markiem przynajmniej odrobinę kontroli. Niezależność i wolność to dwie najważniejsze wartości, jakim Marek hołduje do dziś.

Marek od zawsze największą radość znajdował w czytaniu. Kilka lektur, które przeczytał w młodości wpłynęło na drogę, jaką wybrał w przyszłości. W dość młodym wieku zaangażował się w działalność społeczno-polityczną. W 1988 roku jako kilkunastoletni młodzieniec zakładał w Raciborzu Grono Młodzieży Niezależnej, organizację zrzeszającą uczniów i studentów, mającą na celu walkę z systemem komunistycznym. W ciągu dwóch lat działalności członkowie grupy wydali kilka numerów pism "Tęcza", "Nędza", prowadzili tajną bibliotekę, w której zasoby wchodziło 357 książek, organizowali happeningi i akcje ulotkowe. U schyłku komunizmu Marek Migalski został aresztowany przez SB, gdy na raciborskim rynku wieszał transparent wzywający do uwolnienia więźniów politycznych.

Na początku lat dziewięćdziesiątych ukończył studium nauczycielskie - jego praca dyplomowa dotyczyła twórczości Hrabala. Jako świeżo upieczony absolwent został nauczycielem języka polskiego w Szkole Podstawowej w Borucinie. Marek nie zagrzał tam jednak miejsca. Przez kilka kolejnych lat pracował w różnych instytucjach, a najciekawszym z nich jest niewątpliwie raciborski kompleks leśny – Obora. Praca robotnika leśnego była sposobem na odrobienie służby wojskowej. Jak sam mówi - nigdy nie chciał wstępować do armii, która w 1968 roku najechała Czechosłowację. Czechy to kraj, do którego Marek Migalski czuje szczególną sympatię.

Zainteresowanie naszym południowym sąsiadem miało przełomowy wpływ na jego dalsze życie. W drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych rozpoczyna studia politologiczne na Uniwersytecie Śląskim. W czasie studiów pracuje jako kurator do spraw nieletnich. Odbywa także - z rekomendacji konsula generalnego Republiki Czeskiej w Polsce - miesięczną praktykę w Opawie, by w lutym 1999 objąć stanowisko dyrektora biura Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry - Euroregion Silesia. W tym samym roku uzyskuje tytuł magistra.

W roku 2001 Marek Migalski napisał rozprawę na temat czechosłowackiej polityki zagranicznej po II wojnie światowej (Koncepcja “mostu między Wschodem a Zachodem” Edwarda Benesza), dzięki której uzyskał na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego - stopień doktora nauk humanistycznych w dziedzinie nauk o polityce. Przez kolejne lata badał i opisywał - z perspektywy naukowca - życie polityczne Polski. Ze względu na wysoki poziom  prowadzonych zajęć zyskał uznanie studentów. W pracy naukowej i dydaktycznej zajmował się zagadnieniami współczesnych systemów politycznych i partyjnych. Odbył staże naukowe na kilku czeskich uczelniach: na Wydziale Prawa Uniwersytetu Masaryka w Brnie, na Wydziale Pedagogiki Uniwersytetu Południowoczeskiego w Czeskich Budziejowicach oraz na Wydziale Nauk Politycznych Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu. Brał udział w wielu krajowych i międzynarodowych konferencjach politologicznych. Jest autorem, współautorem i redaktorem kilkunastu książek oraz autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych wydawanych w Polsce, Austrii, Czechach, Słowacji i na Litwie. Zna trzy języki obce: angielski, czeski i rosyjski. Dzięki licznym konferencjom zagranicznym zyskał sobie sympatię i szacunek naukowców pracujących w uniwersytetach całej Europy. Jego elokwencja i umiejętność trafnego opisywania rzeczywistości politycznej Polski sprawiły, że stał się jednym z najważniejszych komentatorów sceny politycznej.

Do dziś pracuje w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na stanowisku adiunkta w Zakładzie Systemów Politycznych Polski i Państw Europy Środkowej i Wschodniej. Jest także wykładowcą w poznańskiej Wyższej Szkole Bankowej (oddział w Chorzowie).

Od lipca 2009 jest Posłem do Parlamentu Europejskiego . W wyborach zdobył 112881 głosów w okręgu śląskim. Jest członkiem grupy politycznej Europejskich Konserwatystów i Reformatorów,  w której pełni funkcję rzecznika prasowego polskiej delegacji. W Parlamencie pracuje w komisji Kultury i Edukacji oraz Delegacji ds. kontaktów UE- Rosja.

Wszelkie prawa zastrzeżone 2009-2010 © Kuchnia Multimedialna