Oficjalny portal europarlamentarzysty dr. Marka Migalskiego mapa portalu

Publikacje

Publikacje:

 1. Rozprawa doktorska: Koncepcja „mostu między Wschodem a Zachodem” Edwarda Benesza. Próba zachowania niezależności Czechosłowacji w latach 1945 – 48. s. 228. Obrona w październiku 2001 roku.

Książki:

 1. Polska i Republika Czeska. Dekada sąsiedztwa. Sosnowiec: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Sosnowcu, 2004, s. 172. (współautor W. Wojtasik)
 2. Obywatel – Społeczeństwo – Demokracja. Sosnowiec: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Sosnowcu, 2006, s. 119.
 3. Polski system partyjny. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006, s. 272. (współautorzy W. Wojtasik, M. Mazur)
 4. Czeski i polski system partyjny. Analiza porównawcza. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2008, s. 405.
 5. Nieudana Rewolucja, Nieudana Restauracja. Warszawa: Wydawnictwo Czerwone i Czarne, 2010, s.256.
 6. Jarosław Kaczyński-Portret Impresyjny. Katowice, 2011, s. 40.

Artykuły i rozprawy:

 1. Koncepcja „mostu między Wschodem a Zachodem” Edwarda Benesza. Sosnowiec: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Sosnowcu, 2004, s. 186.
 2. Wewnętrzne uwarunkowania procesu przejmowania władzy przez Komunistyczną Partię Czechosłowacji w latach 1945-1947. W: Polityka: przedmiot badań i formy jej przejawiania się. Red. P. Dobrowolski, M. Stolarczyk, Katowice, 2000, s. 106-120.
 3. Synergy and Anomy as Threats for Democracy. In: Človek – Dejiny – Hodnoty. Red. J. Petrucijova, Ostrava, 2002. s. 178-183.
 4. Terroryzm fundamentalistyczny jako antyteza społeczeństwa otwartego. W: Europa medzi identitou a integritou. Red. M. Gburova, Prešov 2002, s. 198-204.
 5. Stosunek polskich ugrupowań parlamentarnych do procesu przyjęcia Polski do Unii Europejskiej. W: Slovensko v zrkadle Europskej Unie, Prešov, 2002, s. 64-70.
 6. A Matter of Interest. The Polish Attitude towards the EU-Austria Dispute  In: Eine europaische Erregung. Die „Sanktionen” der Vierzehn gegen Ostereich im Jahr 2000. Analysen und Kommentare. Ed. E. Busek, M. Schaller, Vien 2003. s. 109-119(co-author: T. Pietrzykowski)
 7. Proces integracji Polski z Unią Europejską w programach komitetów wyborczych. W: Wybory parlamentarne 2001 roku – scena polityczna, aktorzy, programy, strategie. Red. J. Sztumski, Katowice, 2003, s. 60-69.
 8. Ombudsman w Polsce 1987 – 2002 W: Lidska prava v evropskem kontextu. Red. M. Goncova, Brno, 2002. s. 85-92.
 9. Euroregion Silesia – powstanie, działalność, szanse rozwoju. W: Władze lokalne i regionalne w procesie globalizacji. Red. M. Barański, Katowice. 2003, s. 196 – 209.
 10. Can European Union Save Democracy? In: Socialwissenschaftliche Kontexte der europaichen Integration. Česke Budejovice, 2003. s. 39-46.
 11. Zaufanie społeczne i jego rola dla demokracji W: Demokracie a Evropa v dobe globalizace. Red. M. Goncova, Brno, 2003, s. 25-33.
 12. Polska prawica po 1989 roku. W: Lavica a prawica. Red. M Gburova. Prešov, 2004. ss. 192-204.
 13. On Constitutionality of European Constitution. In: Juxtaposition of European Unin Enlargement and Lisbon Processes. Ed. K. Kriscinnas, Kaunas 2004, s. 98-122. (co-author – T. Pietrzykowski)
 14. Stanowisko Polski w sprawie projektu Traktatu Konstytucyjnego. W: Mezinarodne vztahy 2003. Ed. J. Lidak, Bratislava 2004, s. 69-70.
 15. Stanowisko Polski w sprawie projektu Traktatu Ustanawiającego Konstytucję dla Europy – argumenty, dyskusja, ocena. W: Politicky vyvoj v statoch Vysehradskej stvorky. Red. S. Krno, Nitra 2004. ss. 104-123.
 16. Polski i czeski system partyjny – analiza porównawcza. W: Societas. Kolin, 1 / prosinec 2004. (pismo internetowe – ISSN 1801-0229)
 17. Polski system partyjny i wyborczy po 1989 roku. W: Politicky vyvoj v statoch Vysehradskej stvorky. Red. S. Krno, Nitra 2004. ss. 74-96
 18. Open Society and its New Enemies. In: Clovek – Dejiny - Hodnoty. Red. J. Petrucijova, J. Feber. Ostrava 2005. s. 163 – 168. (co-author – T. Pietrzykowski)
 19. Polska. W: Partie i systemy partyjne państw Europy Środkowej i Wschodniej. Red. M. Migalski .Sosnowiec: Wydawnictwo WSZiM, 2005, s. 217 – 234
 20. Słowacja W: Partie i systemy partyjne państw Europy Środkowej i Wschodniej. Red. M. Migalski. Sosnowiec: Wydawnictwo WSZiM,2005, s. 29-54. (współautor – J. Lidak)
 21. Poland. W: Parties and Party Systems in Central and Eastern Europe. Edited by: M. Migalski, Sosnowie: Wydawnictwo WSZiM, 2005, s. 53-72.
 22. Łotwa. W: Systemy polityczne państw Europy Środkowej i Wschodniej. Red. M. Barański. Katowice: Wydawnictwo US, 2006, s. 186-215. (współautor –L. Makowski)
 23. O przyczynach niestabilności polskiego systemu partyjnego. W: Promeny politicke kultury v zemich Evropske unie. Ceske Budejovice, 2005. s. 67-78.
 24. Szanse i zagrożenia dla współpracy polsko –słowackiej po przyjęciu do Unii Europejskiej. W: Medzinarodne vztahy 2004 – aktualne otazky svetovej ekonomiky a polityki. Bratislava – Virt, 2004, s. 44-45.
 25. Life after death – on the future of European Union following the fall of the Constitutional Treaty.  “The International Affairs Review” 2/2006, Opole, s. 62-72.
 26. Polski i czeski system partyjny – analiza porównawcza. “Studia Polityczne” nr 18. Warszawa 2006, s. 67 – 128.
 27. Zderzenie z Huntingtonem. “Studia Polityczne” 2006, nr 19, Warszawa , ss.137-160.
 28. EU and Visegrad. The Foreign Policy Consequences of the Elections. Visegrad votes. Parliamentary Elections 2005-2006. Olomouc, 2007. ss. 188-209 (Co-Authors – E. Bradova, A. Racz, P. Saradin)
 29. Dwadzieścia lat polskiego systemu partyjnego. W: Quo vadis Polonia? W drodze do demokratycznego państwa prawa Polska 1989-2009. Red. M. Kuruś, J. Kochanowski. Warszawa: Wydawca: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, 2010, s. 259-275.

Recenzje:

 1. Vyvoj a prameny statniho zřizeni Polska. Contemporary European Studies. M. Kubat. Olomouc,  2007, ss.72-73.

Redakcja naukowych prac zbiorowych:

 1. Rola Polski, Czech i Słowacji w Europie Środkowej po rozszerzeniu Unii Europejskiej. Red. M. Migalski. Katowice 2004, ss. 86.
 2. Partie i systemy partyjne państw Europy Środkowej i Wschodniej. Red. M. Migalski.  Wyd. Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Sosnowcu. Sosnowiec 2005, s. 234.
 3. Parties and Party Systems in Central and Eastern Europe. Red. M. Migalski. Wyd. Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Sosnowcu. Sosnowiec 2005, s. 104.
 4. Prawica w Polsce 1989-2005. Red. M. Migalski. Wydawnictwo Instytutu Regionalnego. Katowice 2005, s. 48.
 5. Populizm. Red. M. Migalski. Wydawnictwo Instytutu Regionalnego. Katowice 2005, s. 62.
 6. Prezydent w Polsce po 1989 r. Red. M. Migalski. Studium Politologiczne. Wydawnictwo Sejmowe. Warszawa 2006, s. 334 (współredaktor R. Glajcar).
 7. Partie i systemy partyjne państw Europy Środkowej i Wschodniej. Red. M. Migalski. Sosnowiec: Wydawnictwo WSZiM,2005, s. 29-54.
 8. Parties and Party Systems in Central and Eastern Europe. Edited by: M. Migalski, Sosnowiec: Wydawnictwo WSZiM, 2005, s. 53-72.
 9. Platforma Obywatelska. Red. M. Migalski, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, 2009, s.245
 10. Prawo i Sprawiedliwość. Red. M. Migalski, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, 2010, s.209
Wszelkie prawa zastrzeżone 2009-2010 © Kuchnia Multimedialna