Oficjalny portal europarlamentarzysty dr. Marka Migalskiego mapa portalu

Podsumowanie działaności krajowej w 2013 roku

 

 

 

Działalność krajowa w 2013 roku

 

 

 1. List do Gerarda Depardieu - 12 stycznia 2013r.

Francuski aktor Gerard Depardieu,  po tym, jak Władimir Putin podpisał dekret o przyznaniu mu rosyjskiego obywatelstwa, wystosował list otwarty do dziennikarzy rosyjskich, w którym  podkreślał swą sympatię do rosyjskiego prezydenta, a Rosję nazwał krajem "wielkiej demokracji". W odpowiedzi na te słowa wysłałem list do Depardieu, w którym wyraziłem swój sprzeciw wobec jego wypowiedzi. Wraz z listem, francuski aktor otrzymał ode mnie raport międzynarodowej organizacji Human Rights Watch, przedstawiający faktyczny stan demokracji i przestrzegania praw człowieka w Rosji oraz krótki film dokumentalny o sprawie Siergieja Magnickiego, prawnika zaangażowanego w walkę z korupcją, który zmarł w rosyjskim więzieniu, wskutek tortur i nieudzielenia mu pomocy medycznej.

Relacja znajduje się tutaj: http://www.migalski.eu/w-europarlamencie/moj-dzien-w-europarlamencie/list-dra-migalskiego-do-gerarda-depardieu/12-01-2013

 

 1. 24 stycznia 2013r. zwróciłem się z oficjalną prośbą do białoruskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych o umożliwienie mi, spotkania z dwoma białoruskimi więźniami politycznymi: liderem „Młodego Frontu” Dzmitrijem Daszkiewiczem i kandydatem na prezydenta w wyborach 2010 roku Mykołą Statkiewiczem. Bardzo mi zależało na sprawdzeniu w jakich warunkach przetrzymywani byli więźniowie oraz jaki był ich stan psychiczny i fizyczny. Dzmitrij Daszkiewicz odzyskał wolność w sierpniu tego roku, Mykoła Statkiewicz nadal przebywa w więzieniu. Ja jednakże do tej pory nie otrzymałem odpowiedzi ze strony białoruskiej.

 

 1. Interwencja w sprawie pogróżek wobec Lwa Ponomariowa

Organizacje praw człowieka poinformowały, że 12 stycznia 2013r. Witalij Ponomariow, ekspert programów ds. Azji Środkowej organizacji praw człowieka „Memoriał” otrzymał 3 maile, które zawierały groźby. Anonimowi autorzy listów grozili jemu i członkom jego rodziny zabójstwem. W związku z tym, zwróciłem się do rosyjskiego prezydenta Władimira Putina, Ministra Spraw Wewnętrznych FR Władimira Kołokolcewa, Ministra Spraw Wewnętrznych Siergieja Ławrowa, Rzecznika Praw Człowieka Władimira Łukina, Przewodniczącego Prezydenckiej Rady ds. Społeczeństwa Obywatelskiego i Praw Człowieka, Michaiła Fiedotowa, a także do szefa Komitetu Śledczego FR, Aleksandra Bastrykina. Dodatkowo zaapelowałem o podjęcie interwencji do ambasadora FR w Brukseli i do Stałego Przedstawicielstwa FR przy Biurze Narodów Zjednoczonych w Genewie oraz  Stałego Przedstawiciela FR przy Radzie Europy.

W marcu otrzymałem odpowiedź z Rady ds. Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego i Praw Człowieka  przy prezydencie Federacji Rosyjskiej. Michaił Fiedotow odpisał, że w związku z moją interwencją, zwrócił się już w tej sprawie do Prokuratury Generalnej Federacji Rosyjskiej z prośbą o pociągnięcie do odpowiedzialności osób, które groziły Ponomariowowi.

Fiedotow wyjaśnił również, że Rada nie jest w stanie zapewnić fizycznej ochrony ani członkom Rady ani innych działaczy  praw człowieka, gdyż jest tylko organem doradczym. 

 

 1. 29 stycznia 2013 r. wystosowałem pismo do Ministra Finansów Jana Vincenta Rostowskiego w związku z doniesieniami na temat planowanego oplecenia kraju siecią fotoradarów oraz wpływach do budżetu pochodzących z mandatów za nadmierną prędkość.

W liście przypomniałem, że, według raportu NIK, nadmierna prędkość nie jest uważana za główną przyczynę wypadków. Jednocześnie wyraziłem zaniepokojenie informacjami, o tym, że środki uzyskiwane z mandatów za przekroczenie prędkości były wpisywane jako wpływy budżetowe. Jestem zdania, że takie działanie ze strony Ministerstwa Finansów nosi znamiona wprowadzania dodatkowego podatku, jakim zostaną objęci kierujący pojazdami.

Poprosiłem ministra o udostępnienie listu do wiceszefa Komisji Europejskiej, w którym informował o 1,24 mld złotych wpływów z podatków oraz prosiłem o potwierdzenie informacji czy w budżecie na 2013r. po stronie wpływów zostało wpisane 1,5 mld złotych uzyskane z mandatów nałożonych na kierujących pojazdami.

 

 1. Moja reakcja na umowę Samoobrony z prołukaszenkowską „Białą Rusią”

W odpowiedzi na podpisaną przez Samoobronę umowę z partią "Biała Ruś" będącą zapleczem politycznym Aleksandra Łukaszenki, wystosowałem list otwarty do przewodniczącego tej partii, Lecha Kuropatwińskiego. Wskazując na prześladowania opozycji i notoryczne łamanie praw człowieka na Białorusi, domagałem się zerwania umowy. Treść listu znajduje się pod tym linkiem: http://www.migalski.eu/aktualnosci/marek-migalski-o-umowie-samoobrony-z-biala-rusia/27-02-2013

Lech Kuropatwiński odpowiedział na mój list - treść odpowiedzi znajduje się pod  tym linkiem: http://www.migalski.eu/aktualnosci/odpowiedz-przewodniczacego-samoobrony-na-pismo-dra-migalskiego/28-02-2013

 

 1. W lutym 2013r. poparłem kampanię, zainicjowaną przez obywateli Białorusi na stronie http://www.change.org/bezvizy . Tym samym, przyłączyłem się do apelu skierowanego do białoruskich władz o rozpoczęcie negocjacji z UE w celu uproszczenia procedur wydawania wiz dla Białorusinów. Jestem przekonany, że ułatwienia wizowe dla Białorusinów mogą być szansą na procesy demokratyzacyjne w tym kraju. 

 

 1. 1 marca ruszyła IV edycja konkursu „Szukamy bohaterów”- zakończyła się ona w czerwcu tego roku uhonorowaniem 15 zespołów. Konkurs cieszy się bardzo dużym powodzeniem, dlatego też z powodzeniem realizujemy kolejną, piątą edycję. Prace można nadsyłać do 5 lutego 2014 roku. Przypomnę, że konkurs „Szukamy bohaterów” to konkurs historyczny, skierowany do młodzieży z województwa śląskiego.

Zadaniem młodych ludzi jest wcielenie się w rolę detektywów i odnalezienie zasłużonych, ale zapomnianych już, postaci związanych z lokalnym środowiskiem, a następnie stworzenie planu promocji danego bohatera. Uczestnicy muszą, w zależności od wybranej formy opisać wybraną postać, uzasadnić swój wybór (dlaczego ta postać zasługuje na miano bohatera) lub sporządzić fotoreportaż - składający się co najmniej z siedmiu zdjęć wraz z krótkim opisem danej postaci. Trzecią możliwością jest samodzielne nakręcenie autorskiego filmu. Projekt ma na celu przywrócenie pamięci o lokalnych bohaterach oraz promowanie patriotycznych i obywatelskich postaw wśród młodzieży. W każdej edycji w roli jurorów biorą udział wybitni naukowcy: prof. Wojciech Roszkowski, prof. Jan Cisek, dr Andrzej Drogoń i Jan Ołdakowski.

W związku z niesłabnącą popularnością konkursu, 12 listopada ruszyła już V edycja konkursu. Prace należy nadsyłać listownie do dnia 12.02.2014 roku. Rozstrzygnięcie przewidziane jest na 24.02.2014 roku.

Więcej informacji: www.szukamybohaterow.pl

 

 

 1. "Białoruś jest kobietą"- Dzień Kobiet w Domu Białoruskim – 8 marca 2013r.

W konferencji pod nazwą „Białoruś jest kobietą” udział wzięły Marina Adamowicz, żona Mykoły Statkiewicza, Nasta Daszkiewicz, żona Dzmitrija Daszkiewicza oraz Olga Bandarenka, żona Dzmitrija Bandarenki. Ja sam prowadziłem to wyjątkowe spotkanie. Żony obecnych i byłych więźniów politycznych opowiedziały o sytuacji swoich mężów oraz o walce o ich uwolnienie. Relacja z wydarzenia znajduje się pod tym linkiem: http://www.migalski.eu/aktualnosci/bialorus-jest-kobieta-dzien-kobiet-w-domu-bialoruskim/08-03-2013

Po konferencji, na Krakowskim Przedmieściu, odbyła się pikieta solidarności z więźniami politycznymi na Białorusi.  W akcji wzięli udział między innymi: Andrei Sannikau, kandydat w wyborach prezydenckich 2010 roku,  Dzmitrij Bandarenka, lider „Europejskiej Białorusi”, żony więźniów politycznych Marina Adamowicz i Nasta Daszkiewicz, a także redaktor naczelna opozycyjnego portalu Karta97, Natalia Radzina. Wszyscy uczestnicy pikiety trzymali w rękach banery akcji „Wolność x 2” z portretami Dzmitrija Daszkiewicza i Mykoła Statkiewicza oraz białoruskie flagi w kolorze biało-czerwono-białym. Relacja z pikiety znajduje się tutaj: http://www.migalski.eu/aktualnosci/wolnosc-dla-bialoruskich-wiezniow-politycznych-pikieta-w-warszawie/09-03-2013

 

 1. Konferencja „Sytuacja polityczna w Rosji i jej wpływ na społeczeństwo obywatelskie” 

21 marca 2013r. zorganizowałem konferencję na temat sytuacji politycznej, ruchów protestacyjnych oraz kondycji społeczeństwa obywatelskiego w Rosji. Współorganizatorami spotkania były portale „Korespondent Wschodni” i „Nowa Politologia”. Gościem specjalnym konferencji był Andrej Kalikh, ekspert rosyjskiego Centrum Rozwoju Demokracji i Praw Człowieka w Petersburgu. Spotkanie poprowadził dr Stanisław Górka z Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Relacja z tego wydarzenia znajduje się tutaj: http://www.migalski.eu/aktualnosci/o-sytuacji-politycznej-w-rosji-i-jej-wplywie-na-spoleczenstwo-obywatelskie-relacja-z-konferencji/21-03-2013

 

 1. Akcja wsparcia Ihara Kuźminicza

Po tym jak w mediach pojawiła się informacja o tym, że wykładowca Katedry Teorii Państwowości i Prawa Grodzieńskiego Państwowego Uniwersytetu im. Janka Kupały, Ihar Kuźminicz zwolnił się z pracy w proteście przeciwko prześladowaniu pracowników uniwersyteckich za ich poglądy i postawę obywatelską, niezwłocznie zaapelowałem do rektorów polskich uczelni państwowych i niepublicznych o rozważenie możliwości zatrudnienia Ihara Kuźminicza oraz innych pracowników naukowych prześladowanych przez reżim Łukaszenki. W swoim liście do władz polskich uczelni podkreśliłem, że moralnym obowiązkiem Polaków i polskich instytucji jest wspieranie demokratycznych przemian na Białorusi i pomoc społeczeństwu obywatelskiemu w tym kraju. Mój apel spotkał się z bardzo pozytywnym odzewem władz polskich uczelni.

 

 1. I edycja Śląskiej Nagrody Obywatelskiej - jest to moja nowa inicjatywa, mająca na celu docenienie  pracy osób zaangażowanych w działania trzeciego sektora w województwie śląskim, uznanie ich zasług na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego oraz działań pro publico bono. Decyzję o przyznaniu nagrody podjęła komisja oceniająca, w skład której również wchodziłem. Decyzję podjąłem wspólnie z prezesem Stowarzyszenia Projekt Śląsk i Prezesem Fundacji Nowa Nauka.

Podczas uroczystości wręczyłem aż cztery nagrody oraz sześć wyróżnień. Statuetki otrzymali:
pani Danuta Lech z Dąbrowskiego Stowarzyszenia Rodzin w Kryzysie, które działa na rzecz najbardziej potrzebujących: ubogich rodzin i dzieci, osób z chorych, uzależnionych, niepełnosprawnych.

pan Marcin Mikulski ze stowarzyszenia Aktywne Życie, które działa na rzecz osób niepełnosprawnych. Autor akcji „Architekci na wózki”, „Łam bariery-sięgaj dalej” czy „Parkujesz-zdrapujesz”.

pani Liliana Klopsh ze Stowarzyszenia Symbiossis - działaczka na rzecz praw zwierząt, jej organizacja skupia kilkuset wolontariuszy, którzy codziennie opiekują się zwierzętami. Za swoje poświęcenie została odznaczona przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

Nagrodę specjalną otrzymała pani Jolanta Wadowska-Król - lekarz pediatra, która w latach 1973-1981 uratowała przed śmiercią na ołowicę setki dzieci z Katowic- Szopienic.

Wyróżnienia otrzymali: Danuta Pinkas – prezes Towarzystwa Kulturalnego Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca z Wisły, Anna Zawisza-Kubicka Prezes Gliwickiego Okręgu Artystów Plastyków, Jan Szyma ze Stowarzyszenia Przyjaciół Gaude Mater, Edyta Szyszka – Stowarzyszenie Arteria, Jolanta Sprężak – Wawrzyk Stowarzyszenie Ekologiczno Zdrowotne, Dr Tomasz Grad Fundacja Rozwoju Zagłębia

Fotorelacja z tego wydarzenia znajduje się tutaj: http://www.migalski.eu/w-europarlamencie/uroczystosc-wreczenia-slaskiej-nagrody-obywatelskiej/28-09-2013

 1. Przegląd filmów East Off

20-21 kwietnia 2013r. odbył się współorganizowany przeze mnie Przegląd filmowy East Off, który był wyjątkową okazją na zobaczenie sześciu filmów z obszaru państw postradzieckich, które zdobywały nagrody na festiwalach filmowych na całym świecie (m.in. „Elena”, „Tulpan”, czy „Lecą żurawie”). Przed emisją „Ponad niebem”, uznanego za najlepszy białoruski film 2012 roku, odbyło się spotkanie z jego reżyserem Andriejem Kuriejczykiem oraz twórcą muzyki Dmitrijem Friga, którzy mówili o kulisach powstawania filmu i przeszkodach, jakie stawiał przed ekipą filmową reżim prezydenta Aleksandra Łukaszenki (m.in. na Białorusi zabroniono później emisji „Ponad niebem”).

Relacja z tego wydarzenia znajduje się tutaj: http://www.migalski.eu/east-%E2%80%93-kinowe-spotkanie-ze-wschodem/22-04-2013

 

 1. Do tej pory 600 osób odwiedziło na moje zaproszenie Parlament Europejski.
  Już 600 osób na moje zaproszenie odwiedziło Parlament Europejski w Brukseli. Byli to laureaci organizowanych przeze mnie konkursów, stażyści i wolontariusze, którzy współpracują z moimi asystentami przy realizacji różnorodnych projektów. Uczestnicy wycieczek odwiedzają gmach Parlamentu, zwiedzają historyczne centrum Brukseli, a także Brugię i Antwerpię, Waterloo, a ostatnio również holenderską Bredę. Ja sam, mam przyjemność rozmawiać z moimi gośćmi podczas ich wizyty w Parlamencie oraz w czasie kolacji. W tym roku odbyły się łącznie trzy wycieczki: w kwietniu, lipcu i październiku.

 

 1.  27 maja 2013 - Moja interwencja w sprawie skandalu wizowego - w związku z pojawieniem się w polskich mediach niepokojących informacji na temat skandalu wizowego w polskich konsulatach na Białorusi, skierowałem pismo do Ministra Spraw Zagranicznych, Radosława Sikorskiego oraz Ambasadora Pełnomocnego i Nadzwyczajnego RP w Republice Białorusi, Leszka Szerepki.

Więcej o tej sprawie:

http://www.migalski.eu/aktualnosci/dr-migalski-interweniuje-w-sprawie-skandalu-wizowego/27-05-2013

Pod koniec lipca 2013 roku otrzymałem odpowiedź na moje pismo z Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Podsekretarz Stanu MSZ, Bogusław Winid w odpowiedzi na mój list zapewnia, że resort na bieżąco monitoruje sytuację działania systemu
e-konsulat na Białorusi. Wprowadzono również rejestrację wizową dla obywateli Białorusi na oddzielnym serwerze, by uniknąć zablokowania systemu.

W odpowiedzi podkreślono również, że winę za blokowanie możliwości rejestracji ponosi jedyny dostawca łączy internetowych na Białorusi, firma Biełtelekom. Jak podkreśla Bogusław Winid, Biełtelekom jest firmą państwową, a proceder blokowania dostępu jest stosowany za przyzwoleniem władz miejscowych. Strona białoruska, jak czytamy w liście z ministerstwa, ze względów politycznych nie jest obecnie zainteresowana rozwiązaniem tego problemu.

http://www.migalski.eu/aktualnosci/odpowiedz-msz-u-w-sprawie-skandalu-wizowego/23-07-2013

 

 1. 29 maja 2013 – moja interwencja w sprawie deportacji białoruskiego studenta Zwróciłem się do Prezesa Rady Ministrów, Donalda Tuska w sprawie Pawła Juszkiewicza, białoruskiego studenta, któremu grozi deportacją z Polski.

Paweł Juszkiewicz już od 10 lat mieszka w Polsce, ukończył na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu trzy kierunki studiów, wkrótce ma obronić pracę doktorską, jest laureatem wielu konkursów. Po pięciu latach pobytu otrzymał zezwolenie na osiedlenie się na terytorium Rzeczypospolitej. W zeszłym roku rozpoczął starania o obywatelstwo polskie. Wojewoda wielkopolski odmówił jednak wydania mu obywatelstwa bez podania przyczyny, a urzędnicy rozpoczęli procedurę cofnięcia zezwolenia na osiedlenie się w Polsce, argumentując to "względami obronności i bezpieczeństwa Rzeczpospolitej Polskiej”.  

Zwróciłem uwagę Donalda Tuska na fakt, że polska strona dopuściła się już kilku błędnych decyzji w sprawie obywateli Białorusi, narażając ich na represje ze strony reżimowych władz. Zaapelowałem również do Premiera o zwrócenie szczególnej uwagi i dokładne zbadanie sprawy Pawła Juszkiewicza oraz zadbanie o to, by w tym przypadku polskie służby nie popełniły żadnego błędu.

 

 1. 12 czerwca 2013 – konferencja "Dylemat Unii Europejskiej: jaki dialog prowadzić z Białorusią".

Byłem jednym ze współorganizatorów konferencji, na której zaprezentowany został raport dotyczący stanu przestrzegania praw człowieka i sytuacji na Białorusi –"Dylemat Unii Europejskiej: jaki dialog prowadzić z Białorusią".

W prezentacji wzięli udział  autorzy raportu - rosyjscy eksperci i koordynatorzy Grupy Roboczej Komitetu Międzynarodowej Kontroli ds. sytuacji na Białorusi, Yuri Dzhibladze i Olga Zakharova. Moderatorem spotkania była Anna Bialas.

http://www.migalski.eu/aktualnosci/prezentacja-raportu-o-bialorusi-nie-pomagajmy-tonacemu-dyktatorowi/13-06-2013

 

 1. Moja interwencja w sprawie rewizji w biurach rosyjskich NGO

Pod koniec marca, gdy w Rosji rozpoczęła się fala rewizji w biurach organizacji pozarządowych, podjąłem pilną interwencję. Zwróciłem się wtedy między innymi do przewodniczącego delegacji ds. stosunków Rosja – UE, Knuta Fleckensteina, przedstawicieli polskich władz: prezydenta Bronisława Komorowskiego oraz Ministra Spraw Zagranicznych, Radosława Sikorskiego oraz do Michaiła Fiedotowa, przewodniczącego Rady do spraw Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego i Praw Człowieka przy Prezydencie Rosji. W czerwcu otrzymałem odpowiedź od Michaiła Fiedotowa. W swoim liście podkreślił on, że Rada do spraw Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego i Praw Człowieka przy Prezydencie Rosji  jeszcze w kwietniu zorganizowała specjalne posiedzenie, podczas którego wystąpili zarówno przedstawiciele organizacji pozarządowych, aktywiści i eksperci, jak i funkcjonariusze organów władzy wykonawczej. Rada doszła do wniosku, że nie było odpowiedniej podstawy prawnej, by przeprowadzać rewizje. Dodatkowo stwierdzono, że przeszukań dokonywały nieodpowiednie organy.

 

 1.  20 czerwca 2013 rok II edycja Wielkiego Testu z Historii Śląska – ponad 170 uczestników odpowiedziało na pytania dotyczące przebiegu Powstania Styczniowego na ziemiach należących obecnie do województwa śląskiego.

Konkurs odbył się w historycznej Sali Sejmu Śląskiego, a nad jego prawidłowym przebiegiem czuwali jurorzy: prof. Zygmunt Woźniczka, dr Marian Małecki i Antoni Wilgusiewicz.

W tym samym czasie, odbywał się konkurs internetowy, w którym udział wzięło kilkaset osób. Wszyscy laureaci zostali nagrodzeni wycieczkami do Brukseli.

Relacja znajduje się tutaj: http://www.migalski.eu/aktualnosci/relacja-z-iii-edycji-wielkiego-testu-z-historii-slaska/20-06-2013

 

 1.  Mój sprzeciw wobec emisji filmu „Nasze matki, nasi ojcowie” przez stację ZDF.

1 lipca br. wystosowałem pismo do niemieckiej stacji publicznej ZDF, w którym wyraziłem oburzenie faktem, iż film ten prezentuje wydarzenia II wojny światowej w sposób niezgodny z prawdą historyczną. Jednocześnie zachęcałem  wszystkich do włączenia się w akcję wysyłania listów do dyrekcji stacji ZDF. 30 lipca otrzymałem odpowiedź z niemieckiej telewizji.  W liście, redakcja stacji ZDF podkreśla, że jej zamiarem nie było przedstawienie krzywdzącego i nieprawdziwego obrazu  Polaków. Scenariusz był konsultowany z historykami, aczkolwiek nie jest to film dokumentalny.  Zdaniem redakcji dołożono wszelkich starań, by bohaterowie filmu, w  tym  również Polacy, byli przedstawiani w sposób różnorodny. Ponadto emisji serialu towarzyszyły filmy dokumentalne o II wojnie światowej. Jednocześnie redakcja przeprasza za nieporozumienia i szkody, jakie wywołał ten film, zwłaszcza wśród weteranów Armii Krajowej.

Więcej: http://www.migalski.eu/odpowiedz-telewizji-zdf-na-list-dra-migalskiego-w-sprawie-filmu-nasze-matki-nasi-ojcowie/30-07-2013

W nawiązaniu do tej sprawy zwróciłem się do Ministra  Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego, Dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej Agnieszki Odorowicz oraz Prezesa TVP Juliusza Brauna z apelem o nakręcenie filmu o jednej z najbardziej heroicznych postaci II wojny światowej, jaką był Henryk Sławik. Z takim samym apelem, zwróciłem się również do dyrektora niemieckiej telewizji ZDF Thomasa Belluta.

Uważam, że film o Sławiku może być symboliczną odpowiedzią na produkcję niemiecką, z tą jednak różnicą, że będzie pokazywał prawdziwą historię oraz bohaterstwo Polaków, a nie tworzył fałszywy obraz mający na celu wybielenie odpowiedzialnych za wywołanie II wojny światowej. 

 

 1. Mój patronat nad projektem "Seniorzy XXI wieku".

Objąłem patronatem i współorganizowałem projekt realizowany przez Stowarzyszenie Projekt Śląsk, we współpracy ze Stowarzyszeniem Aktywnych Niepełnosprawnych i Seniorów "SANIS" zatytułowany "Seniorzy XXI wieku".

Udział w projekcie bierze dwudziestu mieszkańców Katowic, w wieku co najmniej sześćdziesięciu lat. Seniorzy wzięli udział w warsztatach z dietetykiem, psychologiem, w wycieczkach i zajęciach sportowych.

 

 1. Aleś Bialacki moim kandydatem do Nagrody im. V. Havla

Zgłosiłem kandydaturę tego białoruskiego obrońcy praw człowieka i więźnia politycznego do Nagrody imienia Vaclava Havla, która co roku przyznawana jest osobom za wyjątkowy wkład w dziedzinie obrony praw człowieka.

Nominację, wysuniętą przeze mnie poparło ponad 20 osób i organizacji, m.in.: redaktor naczelna opozycyjnego portalu “Karta 97”, Natalia Radzina, kandydaci na prezydenta Białorusi w 2010 roku: Andrei Sannikau i Aleś Michalewicz, koordynatorzy kampanii obywatelskiej “Europejska Białoruś” i byli więźniowie polityczni: Dzmitrij Bandarenka i Vlad Kobec, rosyjscy obrońcy praw człowieka, członkowie Komitetu Międzynarodowej Kontroli ds. sytuacji praw człowieka na Białorusi, Yuri Dzhibladze i Olga Zacharowa oraz Belarus Free Theatre, kampanie obywatelskie “Free Belarus Now” i “We remember”oraz Komitet “Vyzvalenne”.

W uzasadnieniu kandydatury Alesia Bialackiego podkreśliłem, że białoruski obrońca praw człowieka, przewodniczący Centrum Praw Człowieka “Viasna” i wiceszef Międzynarodowej Federacji Praw Człowieka, całe swoje życie poświęcił walce o prawa człowieka na Białorusi.

Aleś Bialacki został we wrześniu tego roku uhonorowany tą nagrodą.

 

 1. Konferencja z okazji Dnia Solidarności ze Społeczeństwem Obywatelskim na Białorusi.

4 sierpnia w Domu Białoruskim została zorganizowana konferencja z udziałem byłych więźniów politycznych: redaktor naczelnej Karty97, Natalii Radziny, lidera kampanii obywatelskiej „Europejska Białoruś”, Dzmitrija Bandarenki oraz dyrektora Studium Europy Wschodniej, profesora Jana Malickiego. Ja sam, poprowadziłem dyskusję.

Tematem debaty była sytuacja  więźniów politycznych, stan społeczeństwa obywatelskiego oraz polityka UE wobec Białorusi. Relacja z konferencji znajduje się tutaj:http://www.migalski.eu/aktualnosci/najwazniejsza-dla-wiezniow-politycznych-jest-swiadomosc-ze-o-nich-nie-zapomniano-relacja-z-konferencji-w-dom

 

 1. Moje poparcie dla kampanii „Prawo dla ludzi”

Pod koniec sierpnia spotkałem się z członkami Instytutu Myśli Gospodarczej, który prowadzi kampanię "Prawo dla ludzi". Celem kampanii jest zwrócenie uwagi na wpływ prawa unijnego na kwestie obywatelskie, w kontekście Dyrektywy o Wyrobach Tytoniowych. W trakcie spotkania zapadła decyzja o organizacji konferencji w Parlamencie Europejskim przeciwko tej dyrektywie. Konferencja odbyła się 4 września 2013 roku.

 

 1. Akcja pocztówkowa dla Statkiewicza i Daszkiewicza

11 lipca, pracownicy mojego biura rozpoczęli akcję wysyłania pocztówek do białoruskich więźniów sumienia: Mykoły Statkiewicza oraz Dzmitrija Daszkiewicza, którzy obchodzili już po raz trzeci w więzieniu, urodziny.

Na stronie kampanii "Wolność x 2"  stworzyliśmy specjalną zakładkę z formularzem do wysyłania pocztówek opozycjonistom - online. Każdy internauta miał możliwość wybrania jednego spośród 4 wzorów pocztówek, przygotowanych przez białoruską artystkę, Lerę Krasovską, i wypisania życzeń, czy słów wsparcia dla więźniów.

W ciągu ponad miesiąca trwania akcji, otrzymaliśmy ponad 1 000 pocztówek z całego świata: z Polski, Białorusi, Niemiec, Szwajcarii, Austrii, Norwegii, czy Tunezji. Za pośrednictwem naszej strony, życzenia więźniom wysłali m.in. polski Minister Spraw Zagranicznych, Radosław Sikorski oraz posłowie Bundestagu: Dr. Bärbel Kofler i Uta Zapf.

Wszystkie Wasze życzenia zostały przesłane do Dzmitrija Daszkiewicza i Mykoły Statkiewicza.

 

 1. Konkurs na „Euromigawkę”

9 sierpnia ogłosiłem konkurs na „Euromigawkę”. Każdy mógł nadesłać na adres naszego biura swój pomysł, swoje propozycje na kolejne odcinki programu. Zwycięzcami konkursu na „Euromigawkę” zostali: Łukasz Daros, Marcin Serafin i Paweł Borkowski.

Laureaci zostali zaproszeni do Brukseli do udziału w wizycie studyjnej w Parlamencie Europejskim , tam też, wspólnie nakręciliśmy kolejny odcinek Euromigawki.

Zapraszam do obejrzenia odcinka „Euromigawki” z udziałem zwycięzców konkursu:

http://www.youtube.com/watch?v=PAUdtLGVLhg

 

 1. Moja interwencja w sprawie kolejek do świadczeń zdrowotnych dla osób niepełnosprawnych.

W związku z licznymi doniesieniami osób niepełnosprawnych, dotyczących wprowadzenia przez wojewódzkie oddziały Narodowego Funduszu Zdrowia systemu kolejkowego na wybrane wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi, co znacznie utrudnia codzienne funkcjonowanie osób dotkniętych niepełnosprawnością, wystosowałem pismo w tej sprawie do Ministra Zdrowia, Bartosza Arłukowicza. Zwróciłem się do Ministra Zdrowia o sprawdzenie, czy wprowadzona przez Narodowy Fundusz Zdrowia procedura jest zgodna z Ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.).

Minister zdrowia odpowiedział na moje pismo – odpowiedź znajdą Państwo pod tym linkiem: http://www.migalski.eu/aktualnosci/odpowiedz-ministerstwa-zdrowia-w-sprawie-systemow-kolejkowych/20-09-2013

 

 1. Dzmitrij Daszkiewicz na wolności!

28 sierpnia wolność odzyskał Dzmitrij Daszkiewicz, białoruski więzień polityczny. Podjąłem wiele działań na rzecz jego uwolnienia - raport z tych działań znajdą Państwo pod tym linkiem: http://www.migalski.eu/sprawozdanie-z-dzialan-podjetych-przez-europosla-migalskiego-na-rzecz-uwolnienia-d-daszkiewicza/28-08-2013

 

 1. Moje zapytanie w sprawie nowego zespołu parlamentarnego ds. Białorusi

W sierpniu, zwróciłem się do Marszałek Ewy Kopacz w sprawie pomysłu powołania nowego zespołu parlamentarnego ds. Białorusi, pod przewodnictwem posła Eugeniusza Czykwina. Przypomnijmy, że jak zapowiedział poseł Czykwin, nowy zespół parlamentarny ma zacieśniać współpracę gospodarczą i kulturalną z Białorusią i ściśle współpracować z oficjalnymi władzami samorządowymi i państwowymi tego kraju.

Podkreśliłem, że pomysł powołania nowego zespołu to poważny błąd polityczny i kuriozalny pomysł, który zagraża sytuacji społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi. Zaapelowałem o dokładne przemyślenie sensu powoływania nowego zespołu, gdyż nie leży to ani w interesie Polski, ani tym bardziej białoruskiego społeczeństwa.

W imieniu Marszałek Kopacz, odpowiedzi udzielił wicemarszałek Sejmu Cezary Grabarczyk.

Wicemarszałek podkreślił, iż zgodnie z art. 8 ust.7 regulaminu Sejmu władze zespołów podają do wiadomości Marszałkowi Sejmu ich składy osobowe oraz regulaminy wewnętrzne - tym samym - jak pisze, ani Marszałek Sejmu, ani Sejm nie posiadają kompetencji do powoływania zespołów parlamentarnych. Treść listu znajduje się pod następującym linkiem:

http://www.migalski.eu/odpowiedz-marszalka-na-list-dra-migalskiego-w-sprawie-nowego-zespolu-parlamentarnego-ds-bialorusi/03-09-2013

 

 1. Akcja „Olympic Shames” 7 września 2013 - podczas konferencji prasowej przed Ambasadą Rosyjską w Warszawie zainaugurowałem nową akcję „Olympic Shames”. Celem akcji jest polityczny bojkot Zimowych Igrzysk w Soczi w 2014 roku. Akcja już zyskała poparcie wśród międzynarodowych organizacji, rosyjskich dysydentów i przedstawicieli opozycji. Do inicjatywy oficjalnie przyłączyli się: Paweł Chodorkowski – przewodniczący Instytutu Współczesnej Rosji, syn byłego już rosyjskiego więźnia politycznego, Michaiła Chodorowskiego, Borys Niemcow – jeden z liderów rosyjskiej opozycji, przewodniczący partii PARNAS, Władimir Bukowski - rosyjski dysydent, pisarz, działacz polityczny, Lew Ponomariow – obrońca praw człowieka, przewodniczący ruchu „Za prawa człowieka” oraz Władimir Kara-Murza – ekspert Instytutu Współczesnej Rosji, członek Koordynacyjnej Rady Opozycji. W ramach akcji na stronie Change.org opublikowałem petycję do liderów Unii Europejską z apelem o bojkot politycznych igrzysk w Rosji - www.change.org/olympicshames . Petycję podpisało już ponad 2 500 osób. Bezpośrednio zwróciłem się także do ministrów spraw zagranicznych z Unii Europejskiej oraz tych polityków, którzy bojkotowali Euro2012 na Ukrainie. Mój apel skierowałem również do Viviane Reding, wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej, która ostatecznie przyłączyła się do akcji bojkotu politycznego. Zwróciłem się w tej sprawie do Donalda Tuska i Bronisława Komorowskiego, a także do ministra sportu Andrzeja Biernata. Pisma otrzymały również narodowe komitety olimpijskie. Więcej na www.olympicshames.pl

 

 1. Konferencja prasowa przed siedzibą Polskiego Związku Hokeja na Lodzie.

25 września 2013 wraz z przedstawicielami Domu Białoruskiego, Europejskiej Białorusi i kampanii “Razem dla Białorusi”, wziąłem udział w konferencji prasowej przed siedzibą Polskiego Związku Hokeja na Lodzie.

W czasie konferencji podkreśliłem, że nie może być na Białorusi Mistrzostw Świata póki w więzieniach i innych miejscach zatrzymania są więźniowie polityczni. Dzmitrij Barodka dodał, że na Białorusi, w ciężkich warunkach, wciąż przetrzymywanych jest 9 więźniów politycznych, a białoruskie władze starają się ich zniszczyć, złamać psychicznie i fizycznie.

Mistrzostwa Świata nie mogą się odbywać w kraju ostatniej europejskiej dyktatury, bowiem powinny być one świętem świata sportu. - Dlatego też domagamy się przeniesienia MŚ w 2014 roku z Białorusi.

 

 1. 3 października 2013 moderowałem panel "Białoruś jako problem europejski" w ramach Kongresu Europy Inicjatyw Wschodnich w Lublinie. Moimi gośćmi byli: Agnieszka Romaszewska - Guzy, dyrektor telewizji Biełsat oraz Stanisław Szuszkiewicz, pierwszy przywódca niepodległej Białorusi. 

Rozmowa dotyczyła bieżącej sytuacji za naszą wschodnią granicą.

 1. 6 października poprowadziłem panel „Rosja i Polska – dlaczego tak trudno iść razem?” w ramach Wieczoru Rosyjskiego w Katowicach, organizowanego przez Stowarzyszenie "Projekt Śląsk". W dyskusji udział wzięli: Ariadna Rokossowska, dziennikarka „Rossijskoj Gaziety”, rosyjski politolog Iwan Prieobrażeński oraz dr Wiktor Ross, rosjoznawca, dyplomata. Paneliści zastanawiali się wspólnie nad tym, jak Rosjanie postrzegają Polaków i, w jakim stopniu funkcjonujemy w ich świadomości. Ważnymi kwestiami podejmowanymi podczas panelu był członkowstwo Polski w NATO, stosunki gospodarcze, zainteresowanie Rosjan ich rodzimą polityką i ich stosunek do przedstawicieli opozycji. Spora część dyskusji została poświęcona obwodowi Kaliningradzkiemu i wprowadzeniu małego ruchu granicznego.

Pełna relacja z wydarzenia znajduje się pod tym linkiem:

http://www.migalski.eu/dr-marek-migalski-poprowadzil-dyskusje-w-ramach-wieczoru-rosyjskiego-w-katowicach/06-10-2013

 

 1. "Bieg dla Statkiewicza i Wolnej Białorusi".

13 października o godzinie 11:00 w katowickim Parku im. Tadeusza Kościuszki rozpoczął się organizowany przez moje Biuro oraz Stowarzyszenie "Projekt Śląsk", "Bieg dla Statkiewicza i Wolnej Białorusi".

Poza czysto sportową rywalizacją, bieg ten został zorganizowany, aby podnieść świadomość mieszkańców Katowic oraz aglomeracji śląskiej na temat sytuacji społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi oraz białoruskich więźniów politycznych. Przede wszystkim chcieliśmy przybliżyć uczestnikom postać Mykoły Statkiewicza, kandydata na prezydenta Białorusi w wyborach w 2010 roku, który obecnie odbywa wyrok 6 lat pozbawienia wolności w zamkniętym więzieniu w Mohylewie. Podczas biegu, obecna była jego żona, Marina Adamowicz. Chętnie rozmawiała z uczestnikami i opowiadała o sytuacji swojego męża i jego walce o wolność.

Fotorelacja z tego wydarzenia znajduje się tutaj: http://www.migalski.eu/aktualnosci/bieg-dla-statkiewicza-i-wolnej-bialorusi-%E2%80%93-relacja/14-10-2013

 1. Kampania „Wolność x 2” 

W październiku 2012 roku rozpocząłem kampanię „Wolność x 2” - akcję solidarności z dwoma białoruskimi więźniami politycznymi, kandydatem na prezydenta w 2010 roku, Mykołą Statkiewiczem i liderem „Młodego Frontu”, Dzmitrijem Daszkiewiczem.

Niedawno z kolonii karnej został zwolniony Dzmitrij Daszkiewicz. Po odbyciu wyroku, nareszcie jest ze swoimi bliskimi i może cieszyć się wolnością. Nadal w niewoli jest jednak Mykoła Statkiewicz. Wciąż pozostaje więc jedna osoba, o którą musimy się upominać i walczyć, wciąż pozostaje jedna osoba do uwolnienia. Dlatego też będziemy kontynuować naszą kampanię pod nowym hasłem  – One more 2 be free!

Na stronie internetowej kampanii znajdziecie informacje na temat sytuacji Mykoły Statkiewicza, interwencji podejmowanych przeze mnie oraz akcji organizowanych przez moje Biuro. Zamieściliśmy tutaj również petycję do szefów rządów państw UE, by nieustannie dopominali się o tych białoruskich więźniów sumienia, którzy są prześladowani, szykanowani i brutalnie traktowani w koloniach karnych.

W ramach akcji, zwróciłem się między innymi do Prokuratora Generalnego Republiki Białorusi, szefa Departamentu ds. Penitencjarnych białoruskiego MSW oraz naczelnika więzienia nr 4 w Mohylewie, w którym przebywa Mykoła Statkiewicz. 

Podkreśliłem, że kroki podejmowane przez administrację więzienia w stosunku do Statkiewicza, są niczym innym, jak presją, torturami i brutalnym traktowaniem tego więźnia politycznego. Wezwałem do zaprzestania prześladowań i podkreśliłem, że zgodnie z międzynarodowym prawem dotyczącym sfery praw człowieka, w tym ratyfikowaną przez Białoruś Konwencją Przeciwko Torturom, wszelkie formy tortur i brutalnego traktowania są niedopuszczalne.

 

 1. Konkurs „Obiektywnie śląskie”

Pod moim patronatem honorowym i przy moim udziale odbyła się kolejna już czwarta edycja konkursu „Obiektywnie śląskie”. Celem tej inicjatywy jest przełamywanie stereotypów dot. Śląska. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie „Projekt Śląsk”; w skład jury wchodzą specjaliści z dziedzin fotografii i filmu (m.in. Martyna Wojciechowska, Magdalena Łazarkiewicz, Lech Majewski, prof. Marian Oslislo, Jacek Joostberns, Adam Sikora). Ideą konkursu jest ukazanie w obiektywie śląskiej kultury, tradycji, różnorodności oraz symboli charakterystycznych dla tego regionu za pomocą fotoreportażu oraz filmu. Kilkunastu laureatów konkursu wyjechało na moje zaproszenie na wycieczkę do Brukseli. Prace można podziwiać na stronie www.obiektywnieslaskie.pl

 

 1. 22 listopada w Warszawie odbyła się konferencja - „Białorusini w kraju i poza granicami: Razem dla przemian?” z udziałem przedstawicieli białoruskiej opozycji i diaspory.

Organizatorem konferencji była kampania obywatelska "Razem dla Białorusi". Moje Biuro było jej współorganizatorem i patronowało temu przedsięwzięciu od samego początku. Ja sam natomiast, miałem przyjemność otworzyć to spotkanie.

Relacja z tego wydarzenia znajduje się tutaj: http://www.migalski.eu/relacja-z-konferencji-%E2%80%9Ebialorusini-w-kraju-i-poza-granicami-razem-dla-przemian%E2%80%9D/22-11-2013

 1. „Nie graj z dyktatorem”- 28 listopada 2013 roku zorganizowałem konferencję, w której udział wzięli znakomici goście: przewodniczący partii PARNAS, były wicepremier Federacji Rosyjskiej, Borys Niemcow; lider kampanii obywatelskiej „Europejska Białoruś”, były więzień polityczny, Dzmitrij Bandarenka; dziennikarka TVP, autorka programu „Studio Wschód”, Maria Przełomiec oraz rosjoznawca i dyplomata, dr Wiktor Ross. Ja wziąłem udział w spotkaniu w roli moderatora.

Borys Niemcow, który poparł organizowaną przeze mnie akcję „Olympic Shames”, podkreślił, że „wrogiem Rosji” nie jest ten, kto wzywa do bojkotu politycznego Soczi, a ten kto kradnie, kto sadza niewinnych ludzi w więzieniu i niszczy jego rodzinne miasto - Soczi.

Relację z konferencji znajdą Państwo pod tym linkiem: http://www.migalski.eu/w-europarlamencie/moj-dzien-w-europarlamencie/o-korumpiadzie-w-subtropikach-i-ms-na-bialorusi-relacja-z-konferencji-nie-

 

 1. W tym roku odbyły się kolejne dwie edycje Akademii Liderów Windsor.

Jest to projekt edukacyjny skierowany do studentów, dla których ważne są tradycje republikańskie i patriotyczne, którzy chcą rozwijać wiedzę i umiejętności związane z pracą nowoczesnych mediów i współpracą z dziennikarzami i równocześnie aktywnie działać na rzecz swojego otoczenia i regionu. ALW łączy w sobie najlepsze wzorce konserwatywnych szkół liderów prowadzonych w USA i na Zachodzie Europy. W ramach sesji każdorazowo odbywają się następujące zajęcia: spotkania i warsztaty dziennikarskie z najważniejszymi polskimi i śląskimi redaktorami oraz naukowcami, a także szkolenia dotyczące rozwijania kompetencji w zakresie mediów i PR prowadzone przez trenerów biznesu (m.in. wystąpienia publiczne i autoprezentacja, PR organizacji – współpraca z mediami, warsztaty językowe, wywieranie wpływu).

Pierwsza edycja rozpoczęła się w 2010 roku, do tej pory zrealizowaliśmy już łącznie pięć, a projekt ukończyło ponad 80 młodych liderów.

Więcej informacji na stronie www.akademiawindsor.pl

 1. 6 grudnia 2013 roku moi asystenci  wzięli udział w II Dniach Białorusi w Łodzi.

Łódzka konferencja została poświęcona sytuacji politycznej za naszą wschodnią granicą. W dyskusjach i panelach wzięli udział m.in.: Franciszek Wiaczorka, młody opozycyjny działacz, współpracownik Radia Wolna Europa oraz Dzmitry Vinsent Papko, młody muzyk, aktor, odtwórca głównej roli w filmie „Żywie Biełaruś!”.

Moja asystentka przedstawiła studentom sytuację białoruskich więźniów politycznych. Opowiedziała o tym, w jaki sposób białoruskie władze starają się ich izolować, wywrzeć na nich presję fizyczną i psychiczną. Przybliżyła ona również uczestnikom konferencji sylwetkę Mykoły Statkiewicza – jedynego więźnia politycznego skazanego za „organizację masowych zamieszek i czynny w nich udział”, który nadal jest przetrzymywany w więzieniu, jedynego kandydata na prezydenta w wyborach 2010 roku, który pozostaje w niewoli.

Uczestnicy dowiedzieli się również o zainicjowanej przeze mnie akcji „One More 2 Be Free” i zachęciła studentów do podpisywania petycji i brania czynnego udziału w akcjach solidarności.

 1. Konferencja "Czy Europa pamięta jeszcze o Białorusi?”

18 grudnia 2013 – wraz z Andreiem Sannikauem, kandydatem w wyborach na prezydenta Białorusi w 2010 roku i Natalią Radziną, redaktor naczelna portalu Karta97 wziąłem udział w konferencji "Czy Europa pamięta jeszcze o Białorusi?” Spotkanie, które odbyło się na Uniwersytecie Warszawskim prowadziła dr Radzisława Gortat z Instytutu Nauk Politycznych UW. Podczas konferencji rozmawialiśmy o sytuacji politycznej i stanie przestrzegania praw człowieka na Białorusi, relacjach Unia Europejska - Białoruś, i solidarności społeczności międzynarodowej z Białorusinami. 

Organizatorami wydarzenia byli: Koło Naukowe Ars Politica oraz portale: Korespondent Wschodni i Nowa Politologia.

Pełną relację z tego wydarzenia znajdą Państwo pod tym linkiem: http://www.migalski.eu/aktualnosci/dr-m-migalski-%E2%80%9Ebez-zwolnienia-i-rehabilitacji-wiezniow-politycznych-nie-mozna-podejmowac-dialogu-z-bialorusi

 

 1. Akcja solidarności z białoruskimi więźniami politycznymi – 19 grudnia 2013 roku

W trzecią rocznicę wydarzeń na Placu Niepodległości w Mińsku - pokojowej demonstracji przeciwko fałszerstwom podczas wyborów i jej brutalnej pacyfikacji przez białoruskie władze pracownicy mojego biura wraz z Domem Białoruskim i kampanią "Razem dla Białorusi" wziąłem udział w akcji solidarności z więźniami politycznymi na Placu Zamkowym w Warszawie. 

Akcję zorganizowali pracownicy mojego Biura wraz z Domem Białoruskim i kampanią "Razem dla Białorusi".

Fotorelacja z tego wydarzenia znajduje się pod tym linkiem: http://www.migalski.eu/aktualnosci/solidarni-z-bialoruskimi-wiezniami-politycznymi-akcja-w-warszawie/19-12-2013

 1. Publikacja „Odnalezieni bohaterowie”

Mam przyjemność ogłosić, że wydana została książka zawierająca prace zwycięzców wszystkich edycji konkursu „Szukamy bohaterów”. Książka przedstawia sylwetki 63 niezwykłych osób. Są to bohaterowie, odnalezieni przez uczestników konkursu, postacie wielkie ale częstokroć zapomniane: zwykli-niezwykli mieszkańcy województwa śląskiego: nauczyciele, wojskowi, adwokaci, matki i ojcowie. Ich bohaterstwo czasami polegało na walce na śmierć i życie z wrogiem, ale też wielokrotnie skupiało się na pomocy ludziom, nauce patriotyzmu na Śląsku i w Zagłębiu, przechowywaniu tradycji. Jestem bardzo szczęśliwy, że tak wielu uczniów zdecydowało się poświęcić swój czas i przedstawić współczesnym biografie tych zasłużonych osób.

Jeżeli chcą Państwo otrzymać książkę „Odnalezieni bohaterowie” to proszę kontakt z moim biurem: biuro@mmbiuro.pl

 

Wszelkie prawa zastrzeżone 2009-2010 © Kuchnia Multimedialna