Oficjalny portal europarlamentarzysty dr. Marka Migalskiego mapa portalu

ECR

Dr Marek Migalski jest członkiem Grupy Europejskiej Konserwatystów i Reformatorów (skrót z języka angielskiego ECR). Główne siły tej frakcji to Prawo i Sprawiedliwość, Partia Konserwatywna z Wielkiej Brytanii i Obywatelska Partia Demokratyczna z Czech. Oprócz nich w jej skład wchodzą także politycy z belgijskiej Listy Dedeckera, Węgierskiego Forum Demokratycznego, łotewskiej partii Dla Ojczyzny i Wolności/Łotewskiego Narodowego Ruchu Niepodległościowego oraz Akcji Wyborczej Polaków na Litwie a także  holenderskiej Unii Chrześcijańskiej.

ECR w swych założeniach kontynuuje w szerszej formule działalność Unii na rzecz Europy Narodów (UEN). ECR  jest piątą siłą w Parlamencie Europejskim, składa się z 54 posłów, co daje 7,3% głosów. Jej przewodniczącym został Michał Kamiński.

Wszystkie partie wchodzące w skład nowej grupy podpisały w Pradze deklarację, w której podkreślono znaczenie rodziny „jako podstawowej komórki społecznej” oraz zadeklarowano oparcie programu na rozwoju stosunków transatlantyckich, wolnym rynku, walce z unijną biurokracją i równości wszystkich członków UE. Ważnym elementem funkcjonowania frakcji jest wprowadzenie zasady braku dyscypliny partyjnej podczas głosowań w sprawach interesów narodowych poszczególnych przedstawicieli frakcji, co daje im swobodę pełnienia mandatu.

W wyborach do Parlamentu Europejskiego zdobył 112881 głosów w okręgu śląskim.

Członkowie frakcji Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy:

Kamiński Michał - urodzony 28.03.1972
Absolwent stosunków międzynarodowych i dyplomacji, dziennikarz i polityk.
Poseł na Sejm i były minister w Kancelarii Prezydenta. W Parlamencie Europejskim w latach 2004-2007 i od czerwca 2009.
Przewodniczący frakcji ECR.
www.michalkaminski.pl
 
Bielan Adam - urodzony 12.09.1974
Polityk, wykształcenie średnie.
Poseł na Sejm i rzecznik prasowy Prawa i Sprawiedliwości. W Parlamencie Europejskim od 2004 roku. W latach 2007-2009 pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego PE.
Od 2009 Wiceprzewodniczący frakcji ECR.
www.bielan.pl
 
Legutko Ryszard - urodzony 24.12.1949
Profesor filozofii, naukowiec, absolwent filologii angielskiej, publicysta i polityk.
Były poseł i senator, były minister i sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta.
W Parlamencie Europejskim od czerwca 2009.
 
Cymański Tadeusz - urodzony 6.06.1955
Absolwent ekonomiki transportu lądowego, samorządowiec i polityk.
Doświadczony polityk krajowy (w Sejmie od 1997 roku). W Parlamencie Europejskim od czerwca 2009.
 
Czarnecki Ryszard - urodzony 25.01.1963
Historyk, dziennikarz i polityk.
Doświadczony polityk krajowy. Pełnił m. in. funkcje ministerialne. W Parlamencie Europejskim od 2004 roku.
www.ryszardczarnecki.pl
 
Gróbarczyk Marek - urodzony 13.03.1968
Absolwent Wyższej Szkoły Morskiej oraz studiów podyplomowych z zakresu telekomunikacji cyfrowej.
Były minister gospodarki morskiej, polityk.
W Parlamencie Europejskim od czerwca 2009.
www.marekgrobarczyk.pl
 
Kowal Paweł - urodzony 22 lipca 1975
Historyk i polityk.
Były wiceminister spraw zagranicznych i poseł na Sejm (2005-2009).
W Parlamencie Europejskim od czerwca 2009.
www.pawelkowal.pl
 
Kurski Jacek - urodzony 22.02.1966
Absolwent handlu zagranicznego, dziennikarz i polityk.
Poseł na Sejm w latach 2005-2009. W Parlamencie Europejskim od czerwca 2009.
 
Piotrowski Mirosław - urodzony 9.01.1966
Historyk, profesor KUL, polityk.
W Parlamencie Europejskim od 2004 roku.
www.piotrowski.org.pl
 
Poręba Tomasz - urodzony 31.03.1973
Historyk, politolog, dziennikarz, absolwent podyplomowych Studiów Europejskich.
Doświadczony polityk krajowy. W Parlamencie Europejskim od czerwca 2009.
www.tomaszporeba.pl
 
Szymański Konrad - urodzony 6.12.1969
Prawnik i publicysta.
Doświadczony polityk krajowy (m. in. członek gabinetu politycznego Marcinkiewicza).
W Parlamencie Europejskim od 2004 roku.
www.konradszymanski.pl
 
Włosowicz Jacek - urodzony 25.01.1966
Absolwent Politechniki Krakowskiej i Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
Doświadczony polityk, były senator. W Parlamencie Europejskim od czerwca 2009.
www.wlosowicz.pl
 
Wojciechowski Janusz - urodzony 6.12.1954
Prawnik, były sędzia i adwokat.
Doświadczony polityk, były Prezes NIK, były Wicemarszałek Sejmu. W Parlamencie Europejskim od 2004 roku.
www.januszwojciechowski.pl
 
Ziobro Zbigniew - urodzony 18.08.1970
Prawnik, prokurator.
Doświadczony polityk, były minister sprawiedliwości i prokurator generalny. W Parlamencie Europejskim od czerwca 2009.
www.zbigniewziobro.pl
 
Ashworth Richard James - urodzony 17.09.1947
Wykształcenie średnie rolnicze.
Doświadczony polityk krajowy i europejski.
W Parlamencie Europejskim od 2004 roku.
www.richardashworth.com
 
Rt Hon Sir Atkins Robert James - urodzony 5.02.1946
Honorowy obywatel Londynu.
Wysoce doświadczony polityk krajowy i europejski. Pełnił wiele funkcji ministerialnych.
Od 1995 członek Rady Królewskiej. W 1997 otrzymał tytuły szlacheckie. W Parlamencie Europejskim od 1999 roku.
 
Bradbourn Philip - urodzony 9.08.1951
Prawnik i polityk, studia podyplomowe
z administracji miejskiej.
W 1994 otrzymał Order Imperium Brytyjskiego.
Doświadczony polityk krajowy i europejski.
W Parlamencie Europejskim od 1999 roku.
 
Callanan Martin - urodzony 8.08.1961
Technik elektryk, polityk.
W Parlamencie Europejskim od 1999 roku.
www.martincallanan.com
 
Chichester Giles - urodzony 29.07.1946
Geograf i doświadczony polityk.
Członek Królewskiego Towarzystwa Geograficznego. W Parlamencie Europejskim od 1994 roku.
www.gileschichestermep.org.uk
 
Deva Nirj - urodzony 11.05.1948
Inżynier lotnictwa i wybitny polityk.
Były Rzecznik Praw Obywatelskich (1993-1997), wybitny polityk krajowy, europejski i międzynarodowy.
W Parlamencie Europejskim od 1999 roku.
www.nirjdeva.com
 
Elles James - urodzony 3.09.1949
Absolwent Uniwersytetu w Edynburgu. Wykształcenie rolnicze.
Doświadczony polityk. W Parlamencie Europejskim już od 1984 roku.
www.jameselles.com
 
Ford Victoria Grace "Vicky" - urodzona 21.09.1967
Matematyk i ekonomista.
Polityk krajowy. W Parlamencie Europejskim od czerwca 2009.
www.vote4vicky.com
 
Foster Jacqueline - urodzona 30.12.1947
Działaczka związków zawodowych. W przeszłości związana z British Airways, potem właścicielka Foster Jay Ltd.
W Parlamencie Europejskim w kadencji 1999-2004 oraz od czerwca 2009.
 
Fox Ashley Peter - urodzony 15.11.1969
Prawnik, adwokat i polityk.
Od 2002 zasiadał w Radzie Miasta Bristol.
W Parlamencie Europejskim od czerwca 2009.
www.fox4europe.blogspot.com
 
Girling Julie - urodzona 21.12.1956
W latach 2007-2009 była liderem Cotswold District Council, zasiadała także w Gloucestershire County Council.
W Parlamencie Europejskim od czerwca 2009.
www.juliegirling.com
 
Hannan Daniel - urodzony 1.09.1971
Historyk, felietonista, autor licznych publikacji prasowych.
Doświadczony działacz polityczny z ramienia Partii Konserwatywnej.
W Parlamencie Europejskim od 1999 roku.
 
Harbour Malcolm - urodzony 19.02.1947
Absolwent Uniwersytetu Cambridge (mechanika) oraz Uniwersytetu Aston (zarządzanie).
Założyciel i dyrektor International Car Distribution Programme Ltd (od 1993).
W Parlamencie Europejskim od 1999 roku.
 
Helmer Roger - urodzony 25.01.1944
Absolwent marketingu i zarządzania na Uniwersytecie Cambridge.
W Parlamencie Europejskim od 1999 roku.
www.rogerhelmer.com
 
Kamall Syed Salah (dr) - urodzony 15.02.1967
Inżynier z zakresu inżynierii elektronicznej, ekonomista.
Doktorat, Organisational Change (2004).
Doświadczony polityk krajowy (od 1987). W Parlamencie Europejskim od maja 2005 (zastąpił posłankę wybraną do parlamentu krajowego).
www.syedkamall.com
 
Karim Sajjad Haider - urodzony 11.07.1970
Prawnik, adwokat.
W Parlamencie Europejskim od 2004 roku jako pierwszy muzułmanin z Wielkiej Brytanii.
Jeden z zakładników w sterroryzowanym hotelu Taj Mahal w Bombaju w Indiach w 2008 roku.
 
Timothy Kirkhope - urodzony 29.04.1945
Prawnik i polityk. Wiceprzewodniczący frakcji ECR.
Przewodniczący Konserwatywnego Stowarzyszenia Przyjaciół Izraela CFI (od 1999).
Doświadczony polityk krajowy i europejski.
W Parlamencie Europejskim od 1999 roku.
www.kirkhope.org.uk
 
Stevenson Struan - urodzony 4.04.1948
Absolwent Szkockiej Akademii Rolniczej.
Honorowy tytuł doktora nauk ścisłych Państwowej Akademii Medycznej w Semipalatinsku w Kazachstanie (2000) oraz tytuł honorowego mieszkańca Semipalatinska (2003) za zasługi wobec jego mieszkańców.
Doświadczony polityk krajowy i europejski. W Parlamencie Europejskim od 1999 roku.
www.struanstevenson.com
 
Swinburne Kay - urodzona 8.06.1967
Wykształcenie medyczne (biochemia i mikrobiologia) oraz MBA na Uniwersytecie w Surrey.
W Parlamencie Europejskim od czerwca 2009.
 
Sturdy Robert - urodzony 22.06.1944
Biegły księgowy.
Doświadczony polityk i działacz społeczny. Członek Królewskiego Stowarzyszenia Ochrony Ptaków (RSPB) oraz organizacji Globe.
W Parlamencie Europejskim od 1999 roku.
www.robertsturdymep.com
 
Tannock Charles - urodzony 25.09.1957
Lekarz psychiatra.
Odznaczony Komandorią Orderu św. Maurycego i św. Łazarza włoskiej dynastii Savoy (2000). Honorowy obywatel Londynu (2000). Kawaler Orderu Zasługi Ukrainy (2006).
Doświadczony polityk. W Parlamencie Europejskim od 1999 roku.
www.charlestannock.com
 
Van Orden Geoffrey - urodzony 10.04.1945
Politolog, strateg wojskowości.
Honorowy obywatel Londynu; honorowy członek gildii londyńskiej Worshipful Company of Painter-Stainers. Kawaler Orderu Imperium Brytyjskiego.
Doświadczony polityk krajowy, europejski i światowy - m. in. generał brygady w Kwaterze Głównej NATO w Brukseli (1991-1994); sekretarz wykonawczy Międzynarodowego Sztabu Wojskowego w Kwaterze Głównej NATO w Brukseli (1991-1994).
W Parlamencie Europejskim od 1999 roku.
www.geoffreyvanorden.com
 
Marina Yannakoudakis - urodzona 16.04.1956
Absolwentka Uniwersytetu w Brunel (samorząd, polityka i historia współczesna).
Doświadczony polityk krajowy. W Parlamencie Europejskim od czerwca 2009.
www.marinayannakoudakis.co
 
Češková Andrea (JUDr.) - urodzona 18.10.1971
Prawnik, adwokat.
Włada trzema językami: czeskim, angielskim i hiszpańskim.
Z czeską partią ODS związana od 1998 roku.
W Parlamencie Europejskim od czerwca 2009.
www.andreaceskova.cz
 
Kožušník Edvard - urodzony 30.01.1971
Wykształcenie średnie.
Włada sześcioma językami: czeskim, hiszpańskim, angielskim, niemieckim, rosyjskimi bułgarskim.
Członek czeskiej partii ODS. W Parlamencie Europejskim od czerwca 2009.
www.kozusnik.eu
 
Tošenovský Evžen (Ing. Dr.h.c.) - urodzony 26.02.1956
Inżynier, absolwent wydziału ekonomicznego VŠB-TU (Uniwersytet Techniczny w Ostrawie), gdzie w 2007 dostał tytuł Doctor Honoris Causa Włada pięcioma językami: czeskim, niemieckim, angielskim, polskim i rosyjskim.
Członek czeskiej partii ODS. W Parlamencie Europejskim od czerwca 2009.
www.tosenovsky.cz
 
Fajmon Hynek - urodzony 17.05.1968
Historyk, absolwent studiów podyplomowych z zakresu dyplomacji i współczesnej polityki brytyjskiej.
Włada czterema językami: czeskim, angielskim, rosyjskim i niemieckim.
Doświadczony polityk z ramienia czeskiej partii ODS. W Parlamencie Europejskim od czerwca 2009.
www.fajmon.eu
 
Strejček Ivo - urodzony 11.01.1962
Pedagog i polityk.
Członek czeskiej partii ODS od 1992.
W Parlamencie Europejskim od 2004 roku.
www.istrejcek.cz
 
Zahradil Jan (Ing.) - urodzony 20.03.1963
Inżynier, absolwent Wyższej Szkoły Chemiczno - Technologicznej w Pradze.
Doświadczony polityk krajowy i europejski. W kadencji 2004 - 2009 był przewodniczącym czeskiej delegacji w grupie EPL-ED. W nowej kadencji Parlamentu Europejskiego został wybrany Wiceprzewodniczącym frakcji ECR.
Włada pięcioma językami: czeskim, angielskim, rosyjskim, niemieckim i polskim.
www.zahradil.eu
 
Milan Cabrnoch (M.D.) - urodzony 06.08.1962
Lekarz i polityk, związany od 1994 z czeskim Ministerstwem Zdrowia.
Włada czterema językami: czeskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim.
W Parlamencie Europejskim od 2004 roku.
www.cabrnoch.cz
 
Ouzky Miroslav (MUDr.) - urodzony 18.08.1958
Chirurg, studia podyplomowe z fizjoterapii.
Członek czeskiej partii ODS od 1991. W Parlamencie Europejskim od 2004 roku. Do stycznia 2007 pełnił funkcję Wiceprzewodniczacego PE.
www.ouzky.cz
 
Vlasák Oldřich (Ing.) - urodzony 26.11.1955
Absolwent technologii środowiska.
W 1999 został przewodniczącym NUTS II - Region Północno - Wschodni i wiceprzewodniczącym Euroregionu Glacensis. Od 2001 przewodniczący Unii Miast i Samorządów Republiki Czeskiej. Od 2000 delegat Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Europy.
Członek czeskiej partii ODS od 1991. W Parlamencie Europejskim od czerwca 2009.
www.vlasak.net
 
Zīle Roberts - urodzony 20.06.1958
Doktor nauk ekonomicznych i polityk.
Wieloletni poseł na sejm i minister (finansów 1997-1998, łączności 2002-2004), od 2004 deputowany do Parlamentu Europejskiego.

Tomasevski Valdemar - urodzony 3.03.1965
Absolwent Wileńskiego Instytutu Inżynierów Budowlanych, dziś Uniwersytet Techniczny im. Giedymina.
Przewodniczący Akcji Wyborczej Polaków na Litwie, wieloletni poseł na sejm. W Parlamencie Europejskim od czerwca 2009.
www.vtomasevski.lt
 
Blokland Johannes (Hans) - urodzony 5.03.1943
Doktor ekonomii i polityk.
Poseł do Parlamentu Europejskiego od 1994 roku. Doświadczony eurodeputowany. Piastował m. in. Funkcje wiceprzewodniczącego i skarbnika frakcji IND/DEM (2004-2009).

Bokros Lajos - urodzony 26.06.1954
Doktor ekonomii i finansów, polityk.
Zajmuje stanowisko profesora ekonomii i polityki publicznej na Uniwersytecie Środkowoeuropejskim w Budapeszcie.
Był ministrem finansów (1995-1996), a także pracował w Banku Światowym (1996-2004).
 
Eppink Derk Jan - urodzony 7.11.1958
Dziennikarz, z wykształcenia prawnik.
Były sekretarz w gabinetach członków KE Bolkestein'a - Holandia(1999-2004) i Kallas'a - Estonia (2004-2007).
Laureat Prize of Liberty 2006 flamandzkiej organizacji Nova Civitas oraz autor m. in. książki „Życie europejskiego mandaryna".
Wybrany do Parlamentu Europejskiego z belgijskiej Listy Dedeckera.

Wszelkie prawa zastrzeżone 2009-2010 © Kuchnia Multimedialna