Oficjalny portal europarlamentarzysty dr. Marka Migalskiego mapa portalu

Europarlament

 1. Parlament Europejski w liczbach
 • jedyne na świecie wielonarodowe zgromadzenie parlamentarne wyłaniane w wyborach powszechnych, liczące 766 posłów;
 • zasiadają w nim przedstawiciele 28 państw;
 • każde państwo członkowskie posiada stałą liczbę miejsc proporcjonalną do liczby mieszkańców (od 5 do 99);
 • kobiety stanowią ponad 1/3 posłów;
 • kadencja trwa 5 lat;
 • składa się z 7 grup politycznych;
 • grupa polityczna składa się z posłów wybranych w co najmniej ¼ państw członkowskich UE, musi liczyć minimum 25 członków;
 • przewodniczący PE wybierany jest na 2.5 roku, wspiera go 14 wiceprzewodniczących;
 • obraduje w 3 miejscach: w Brukseli, Luksemburgu i Strasburgu;
 • w PE pracuje 22 komisji, każda składa się z posłów w liczbie od 24 do 76, posiedzenia odbywają się 1-2 razy w miesiącu w Brukseli;
 • powołano 35 delegacji, każda składa się z ok. 15 posłów;
 • uznano 24 języki urzędowe UE; 

 

 1. Organizacja Parlamentu Europejskiego
 • Przewodniczący
  • wybierany na 2.5 roku;
  • reprezentuje Parlament na zewnątrz i przed instytucjami wspólnotowymi;
  • prowadzi debaty na posiedzeniach plenarnych;
  • czuwa nad przestrzeganiem regulaminu;
  • składa podpis pod budżetem UE;
  • podpisuje wraz z przewodniczącym Rady wszystkie akty prawne podjęte w ramach współdecyzji;
 • Posłowie
  • PE liczy 766 posłów;
  • wybierani w wyborach powszechnych i bezpośrednich;
  • wchodzą w skład grup politycznych w zależności od poglądów, a nie narodowości;
 • Grupy polityczne
  • w obecnej kadencji PE istnieje 7 grup politycznych;
   • Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)
   • Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim
   • Grupa Porozumienia Liberałów  i Demokratów na rzecz Europy
   • Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie
   • Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy
   • Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica
   • Europa Wolności i Demokracji
  • nienależący do grup są posłami niezrzeszonymi;
 • Komisje parlamentarne
  • posłowie należą do 22 komisji;
  • przygotowują prace PE;
  • opracowują projekty legislacyjne i sprawozdania, wprowadzają poprawki;
  • analizują propozycje Komisji i Rady;
  • istnieje możliwość tworzenia podkomisji, komisji tymczasowych i śledczych;
 • Delegacje
  • istnieje 35 delegacji;
  • utrzymują relacje z parlamentami krajów nienależących do UE;
  • 2 kategorie:
   • delegacje międzyparlamentarne-utrzymują stosunki z krajami nieaspirującymi do przystąpienia;
   • wspólne komisje parlamentarne-utrzymują stosunki z krajami kandydującymi do członkostwa;
Wszelkie prawa zastrzeżone 2009-2010 © Kuchnia Multimedialna