Oficjalny portal europarlamentarzysty dr. Marka Migalskiego mapa portalu

Dr Migalski w obronie rosyjskich NGOsów - list do Przewodniczącego PE

czwartek, 21 listopada 2013
Dr Migalski w obronie rosyjskich NGOsów - list do Przewodniczącego PE

W rocznicę wejścia w życie rosyjskiej ustawy o „agentach zagranicznych”, dr Marek Migalski zwrócił się do Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, Martina Schulza oraz do Wysokiej przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, Catherin Ashton. Poseł zaapelował o przedsięwzięcie wszelkich możliwych kroków na forum międzynarodowym w celu ochrony praw rosyjskich organizacji pozarządowych. - Powinniśmy wysłać jasny sygnał do władz rosyjskich, że takie praktyki są sprzeczne z zasadami leżącymi u podstaw Unii Europejskiej.- podkreślił dr Migalski.

Przypomnijmy, że na mocy nowej ustawy, organizacje pozarządowe zajmujące się w Rosji działalnością polityczną i korzystające z zagranicznych grantów są zobowiązane do zarejestrowania się jako „zagraniczny agent”. Objęte są one restrykcyjną kontrolą ze strony państwa, a wszystkie swoje publikacje muszą opatrywać adnotacją informującą o ich nowym statusie.

W swoich listach, europoseł podkreślił, że mimo apeli polityków Unii Europejskiej oraz międzynarodowych organizacje praw człowieka o ochronę niezależności NGOsów w Rosji, liczba organizacji pozarządowych, represjonowanych na podstawie nowego ustawodawstwa wzrasta.

Dr Migalski przypomniał o  zmasowanych niezapowiedzianych rewizjach w siedzibach organizacji pozarządowych i sprawach administracyjnych wszczynanych przeciwko NGOsom. 

- Według danych rosyjskich organizacji praw człowieka, które prowadzą monitoring sytuacji NGOsów, w wyniku rewizji prowadzonych przez Prokuraturę i Ministerstwo Sprawiedliwości, w stosunku do 9 organizacji wszczęto sprawy administracyjne, 18 podmiotów zostało zmuszonych do zarejestrowania się w charakterze “agenta zagranicznego”, a 53 organizacje otrzymały ostrzeżenia. Trzy organizacje, na mocy decyzji Ministerstwa Sprawiedliwości, musiały wstrzymać swoją działalność. Represje dotknęły między innymi znaną i niezwykle szanowaną organizację “Memoriał”, organizację odpowiedzialną za monitoring wyborów w Rosji - “Gołos”, pracownię badań opinii publicznej Centrum Jurija Lewady, czy Moskiewską Szkołę Badań Politycznych. - napisał dr Migalski.

Poseł podkreślił, w skutek wprowadzenia ustawy o "agentach zagraniznych", społeczeństwo obywatelskie w Rosji znalazło się w poważnym niebezpieczeństwie. - Obecnie żadna rosyjska organizacja praw człowieka nie może czuć się bezpieczna. “Wrogowie Kremla” muszą liczyć się z tym, że ich działalność może zostać wstrzymana, a oni sami będą musieli zapłacić wysokie kary.- napisał poseł.

Treść listu do Przewodniczacego Parlamentu Europejskiego w języku angielskim zamieszczamy poniżej:
 

Dear Mr President,

a year ago, on 21 of November, the so called Foreign Agents Law entered into force in Russia, a law that strongly hits civil society and affects fundamental human rights in the country. I would like to remind, that according to this law non-governmental organizations engaged in political activities and receiving foreign funding have to register as a foreign agent. They are subjected to severe government inspections and all their publications should have an annotation informing about their new status.

When a legislative draft was proposed in the State Duma, EU politicians and international human rights organizations appealed for protection of Russian NGOs' independence.

A year later amount of NGOs that were subjects to repression on the basis of a new law continues to grow up. I would like to remind, that in the end of last year unexpected mass inspections took place at main offices of Russian non-governmental organizations. The scale of this campaign was unprecedented. According to the Office of Public Prosecutor of the Russian Federation, they planned to inspect activities of several thousands of NGOs. These inspections paralyzed activists and human rights defenders.   

According to Russian human rights organizations that monitor the situation, as the result of inspections conducted by the Office of Public Prosecutor and the Ministry of Justice against 9 organizations were instituted administrative cases, 18 NGOs received orders to register as foreign agents, 53 organizations received warnings. According to the Ministry of Justice, three organizations faced suspension of their operations. Repressions affected among others well-known and highly respected Memorial organization, organization that observes elections in Russia Golos, polling and sociological research Levada-Centre, as well as the Moscow School of Political Studies.

Unfortunately, it wasn’t one-time campaign. Earlier this month Human Rights Watch organization reported, that the Office of Public Prosecutor was trying to gain revenge for lost cases. Prosecutors are undertaking actions that do not correspond to the law in order to put pressure upon organizations. Human rights defenders stressed, that it is personal revenge of Prosecutor General Yury Chaika on non-governmental sector.    

It is a very worrying process. Russian civil society is in grave danger. At present none of Russian human rights organizations can feel safe. The Kremlin’s opponents have to take into consideration that their operations could be suspended and they personally may face large fines.

As a result of this, I make an appeal to you, Mr President, to intervene in the case of undoubted repressions against civil society in Russia and to overleap all possible steps on the international scene to protect Russian human rights non-governmental organizations. We have to give a clear signal to Russian authorities that such practice is in contradiction to the principles underlying the European Union.   

Wszelkie prawa zastrzeżone 2009-2010 © Kuchnia Multimedialna