Oficjalny portal europarlamentarzysty dr. Marka Migalskiego mapa portalu

Marek Migalski apeluje do rosyjskich deputowanych o odrzucenie kontrowersyjnych zapisów ustawy

piątek, 13 lipca 2012
Marek Migalski apeluje do rosyjskich deputowanych o odrzucenie kontrowersyjnych zapisów ustawy

Marek Migalski wysłał  drogą elektroniczną listy do rosyjskich partii politycznych apelując o głosowanie przeciwko zapisom naruszającym wolności obywatelskie kontrowersyjnej ustawy.

Interwencja Marka Migalskiego dotyczy projektu ustawy, który wprowadza odpowiedzialność karną za pomówienie. Zgodnie z nową ustawą osoby, które dopuściły się zniesławienia, mogą zostać skazane na pozbawienie wolności do 5 lat. Dodatkowo, znacząco zwiększa ona kary pieniężne za to przestępstwo – do 5 milionów rubli.

Eurodeputowany PJN wyraził również zaniepokojenie nowelizacją ustawy o Internecie. Poprawki dotyczące informacji, „które mogą szkodzić zdrowiu i rozwojowi" dzieci, poważnie naruszają jednakże wolności i prawa obywateli Federacji Rosyjskiej i mogą stać się punktem wyjścia dla utworzenia rzeczywistej cenzury w sieci internetowej, tworzenia spisów zabronionych stron, adresów IP i - w następstwie - ich infiltracji i blokowania.

Poniżej zamieszczamy treść listów w języku polskim, w załączniku dostępne są listy w języku rosyskim,

 

Szanowny Panie Deputowany,

Jak mi wiadomo, 11 lipca Duma Państwowa przyjęła w pierwszym czytaniu projekt ustawy, który wprowadza odpowiedzialność karną za pomówienie. Zgodnie z nową ustawą osoby, które dopuściły się zniesławienia, mogą zostać skazane na pozbawienie wolności do 5 lat. Dodatkowo, znacząco zwiększa ona kary pieniężne za to przestępstwo – do 5 miliona rubli.

Wiem, że już jutro ma odbyć się kolejne czytanie w tej sprawie, dlatego zwracam się do Pana z apelem o głosowanie przeciwko zmianom w tej ustawie. Penalizacja ustawy może być niezwykle niebezpieczna, a nowe prawo może posłużyć jako narzędzie rozprawy z przedstawicielami opozycji.

Przypominam, że wolność słowa jest jednym z podstawowych praw obywatelskich gwarantowanych zarówno przez Konstytucję Federacji Rosyjskiej, jak i międzynarodowe Deklaracje, których sygnatariuszami jest Rosja. Jestem przekonany, że wejście tej ustawy w życie ograniczy wolność słowa w Rosji i uderzy w rosyjskie społeczeństwo obywatelskie.

Pragnę również podkreślić, że w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w przypadku zniesławienia wystarczająco skuteczna i adekwatna jest droga cywilna. Wprowadzenie odpowiedzialności karnej za zniesławienie na pewno nie posłuży poprawie sytuacji praw człowieka, ani  lepszemu  funkcjonowaniu  demokracji  w  kraju. Natomiast nie wprowadzenie zmian do ustawy nie  tylko  nie  zagrozi poziomowi  debaty  publicznej,  ale  pomoże również zapewnić jej poziom właściwy dla krajów demokratycznych. Dlatego jeszcze raz apeluję do Pana o opowiedzenie się po stronie wolności słowa i demokratycznych wartości i zagłosowanie przeciwko nowej ustawie o zniesławieniu.

Z poważaniem,

dr Marek Migalski

Poseł do Parlamentu Europejskiego

---

Szanowny Panie Deputowany,

Jak mi wiadomo, 11 lipca Duma Państwowa, niższa izba rosyjskiego parlamentu, przyjęła nowelizację ustawy o Internecie.

Poprawki dotyczą informacji, „które mogą szkodzić zdrowiu i rozwojowi" dzieci. Oczywiście jestem zdania, że należy chronić dzieci przed szkodliwymi treściami, jednak pragnę wyrazić swoje zaniepokojenie zmianami w rosyjskim ustawodawstwie.

Podzielam zdanie i wątpliwości, jakie przedstawili członkowie Rady prezydenckiej ds. Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego i Praw Człowieka.  Obawiam się, że przyjęcie nowej ustawy będzie krokiem wstecz, poważnie naruszy wolności i prawa obywateli Federacji Rosyjskiej i może stać się punktem wyjścia dla utworzenia rzeczywistej cenzury w sieci internetowej, tworzenia spisów zabronionych stron, adresów IP i - w następstwie - ich infiltracji i blokowania.

Pragnę podkreślić, że w demokratycznym kraju nie ma miejsce na cenzurę i ograniczanie wolności słowa,

z poważaniem,

dr Marek Migalski

Poseł do Parlamentu Europejskiego

ZałącznikWielkość
List -internet34.67 KB
List37.25 KB
Wszelkie prawa zastrzeżone 2009-2010 © Kuchnia Multimedialna