Oficjalny portal europarlamentarzysty dr. Marka Migalskiego mapa portalu

Marek Migalski w sprawie sankcji wizowych dla winnych śmierci Siergieja Magnickiego

wtorek, 13 września 2011
Marek Migalski w sprawie sankcji wizowych dla winnych śmierci Siergieja Magnickiego

Marek Migalski wystosował do Rady zapytanie pisemne w sprawie Siergieja Magnickiego - rosyjskiego prawnika i obrońcy praw człowieka, który po niesłusznym oskarżeniu zmarł w więzieniu. Europoseł PJN domaga się, aby Rada rozważyła możliwość wprowadzenia sankcji wizowych dla osób zamieszanych w śmierć prawnika. Do takich działań Radę wzywała już grudniowa rezolucja Parlamentu Europejskiego.  W lipcu zakaz wjazdu na terytorium Stanów Zjednoczonych dla winnych śmierci Siergieja Magnickiego wprowadziła administracja Baracka Obamy.

Pod spodem zamieszczamy pełną treść interpelacji Marka Migalskiego.

16 grudnia 2010 roku Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie rocznego sprawozdania dotyczącego praw człowieka na świecie za rok 2009 oraz polityki Unii Europejskiej w tym zakresie. W art. 120 Parlament odniósł się do sprawy Siergieja Magnickiego - prawnika i obrońcy praw człowieka, który niesłusznie oskarżony, zmarł w rosyjskim więzieniu. Parlament Europejski domagał się między innymi wyjaśnienia okoliczności śmierci oraz ukarania winnych. Wobec braku pozytywnych działań ze strony władz rosyjskich rezolucja wezwała Radę do rozważenia możliwości nałożenia zakazu wjazdu do UE oraz zamrożenia kont bankowych i innych aktywów rosyjskim urzędnikom zamieszanym w tę sprawę.

Od przyjęcia rezolucji winni śmierci Siergieja Magnickiego nie zostali ukarani. W związku z powyższym pragnę zapytać Radę, czy zamierza uwzględnić stanowisko Parlamentu Europejskiego wyrażone w rezolucji P7_TA(2010)0489 z grudnia 2010 roku i rozważy wprowadzenie sankcji wizowych oraz zamrożenie aktywów osób zamieszanych w śmierć rosyjskiego prawnika?

Wszelkie prawa zastrzeżone 2009-2010 © Kuchnia Multimedialna