Oficjalny portal europarlamentarzysty dr. Marka Migalskiego mapa portalu

Międzynarodowy Trybunał Karny

poniedziałek, 14 czerwca 2010
Międzynarodowy Trybunał Karny

W dniach od 31 maja do 2 czerwca 2010 roku Marak Migalski wraz z grupą Posłów do Parlamentu Europejskiego oraz przedstawicielami Komisji Europejskiej i Rady reprezentował instytucje unijne na konferencji przeglądowej statutu rzymskiego dotyczącego Międzynarodowego Trybunału Karnego w stolicy Ugandy - Kampali. Międzynarodowy Trybunał Karny to pierwszy w historii ludzkości stały sąd międzynarodowy powołany do sądzenia pojedynczych osób oskarżonych o popełnienie najcięższych zbrodni, które miały miejsce po 1 lipca 2002 roku. Siedzibą jest Haga.. MTK sądzi zbrodnie ludobójstwa, zbrodnie przeciwko ludzkości, zbrodnie wojenne oraz agresję. Trybunał może sądzić wyłącznie osoby fizyczne i tylko za czyny popełnione po wejściu w życie statutu lub po jego przyjęciu przez dane państwo. Część państw nie ratyfikowało Statutu Rzymskiego (USA, Izrael), lub też w ogóle nie podpisało (Chiny, Rosja). Podczas konferencji w Ugandzie dyskutowano trzy poprawki, które mają być wprowadzone do Statutu Rzymskiego. Po pierwsze wymazanie artykułu 124 Statutu, który pozwala państwom stronom wyłączyć spod jurysdykcji Trybunału przestępstwa rzekomo popełnione przez swoich obywateli lub na swoim terytorium na okres siedmiu lat. Po drugie podjęto próbę zdefiniowania agresji. Właśnie z powodu braku tej definicji nie sądzono za to przestępstwo do tej pory. Po trzecie rozważano wprowadza do definicji zbrodni wojennych nowych kategorie. Zbrodniami wojennymi mają być również inne poważne pogwałcenia praw i zwyczajów a w szczególności: posługiwanie się truciznami lub zatrutą bronią, stosowanie duszących lub trujących gazów lub innych pochodnych substancji i urządzeń oraz stosowanie szczególnych rodzajów pocisków. Poszczególni sygnatariusze Statutu Rzymskiego przygotowali tzw. zobowiązania na konferencję. Unia Europejska również przygotowała swoje cztery. Zobowiązuje się w nich kontynuować promocję uniwersalności oraz zachować jedność Statutu Rzymskiego, walczyć przeciwko bezkarności za najpoważniejsze zbrodnie poprzez włączenie w swoje umowy z państwami trzecimi postanowień Międzynarodowego Trybunału Karnego, kontynuować pomoc finansową dla Międzynarodowego Trybunału Karnego, społeczeństwa obywatelskiego oraz państw trzecich, które zechcą ratyfikować Statut, zrewidować i uaktualnić swoje instrumenty wsparcia MTK. Od 2000 roku Unia Europejska wsparła Trybunał sumą 30 milionów euro w ramach europejskiego instrumentu na rzecz demokracji i praw człowieka(EIDHR). Wsparcie płynęło bezpośrednio do Trybunału oraz pośrednio poprzez globalne kampanie obywatelskie. Bezpośrednie wsparcie było także realizowane poprzez wizyty studyjne oraz seminaria i szkolenia prawników. Ogromna część finansów w ramach EIDHR wsparła globalne organizacje obywatelskie, które odegrały kluczową rolę w uświadamianiu znaczenia MTK oraz wspierały ratyfikację Statutu Rzymskiego w poszczególnych krajach. Są wśród nich: Coalition for the ICC, Parliamentarians for Globar Action, International Commission of Jurists – Kenya Section, No peace without justice, Avocats Sans Frontieres, z częścią których posłowie mieli okazję wymienić poglądy podczas konferencji.

Wszelkie prawa zastrzeżone 2009-2010 © Kuchnia Multimedialna