Oficjalny portal europarlamentarzysty dr. Marka Migalskiego mapa portalu

Prześladowanie mniejszości salafickiej w Dagestanie

piątek, 8 lipca 2011
Prześladowanie mniejszości salafickiej w Dagestanie

Marek Migalski jako członek Delegacji do komisji współpracy parlamentarnej Unia-Rosja ze szczególną uwagą monitoruje sytuację w rejonie Federacji Rosyjskiej i Północnego Kaukazu. W ostatnim czasie wydaje się ona bardzo niepokojąca. W maju 2011 roku doszło do bezpośredniego prześladowania mniejszości w Degestanie - represjonowaną grupą była społeczność salafijska. W Dagestanie w meczecie, w którym modliło się około 100 przedstawicieli społeczności salafitskiej, wtargnęli funkcjonariusze policji. 80 policjantów okrążyło  świątynię,  nakazali oni wiernym zaprzestanie modlitwy i opuszczenie meczetu. Policja bez wskazania przyczyn przetransportowała wiernych na posterunek policji, gdzie zostali oni brutalnie pobici i znieważeni. W związku z zaistniałymi okolicznościami i brakiem poprawy sytuacji na Kaukazie, Marek Migalski w ramach swoich uprawnień poselskich złożył interpelację do Komisji UE w tym temacie.

W otrzymanej odpowiedź udzielonej przez Wysoką Przedstawiciel i wiceprzewodniczącą Komisji Catherine Ashton, została stanowczo poparta inicjatywa posła w kwestii wsparcia przez Unię Eurpoejską interwancji w celu zapenienia poszanownia podstwowoych wolności. Catherine Ashton również wyraźnie przedstawiła obecne działania Unii w tym zakresie, między innymi: kierowany przez instytucje unijne program wsparcia indywidulanego poprzez wykorzystanie funduszy na rzecz zapobiegania konfliktom oraz poprawy stosunków między grupami etnicznymi zamieszującymi Północny Kaukaz. W kwietniu 2011 r. odbyła się również wspólna misja Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych i Komisji (Dyrekcji Generalnej ds. Pomocy Humanitarnej i Ochrony Ludności) pod kierownictwem szefa delegatury UE w Moskwie, która udała się do Północnego Kaukazu, by między innymi przekazać polityczne credo na temat praworządności i praw człowieka.

Wszelkie prawa zastrzeżone 2009-2010 © Kuchnia Multimedialna