Oficjalny portal europarlamentarzysty dr. Marka Migalskiego mapa portalu

Zapytanie dra Migalskiego do Komisji w sprawie łamania praw człowieka na Wschodzie

czwartek, 16 września 2010
Zapytanie dra Migalskiego do Komisji w sprawie łamania praw człowieka na Wschodzie

Dr Marek Migalski wystosował do Komisji Europejskiej kolejne oficjalne zapytania, dotyczące przypadków łamania praw człowieka na Wschodzie.
Poseł wezwał Unię Europejską do poruszenia kwestii wolności mediów w Rosji przy okazji dialogu z przedstawicielami rosyjskich władz. Zwrócił uwagę na to, iż w Rosji wciąż szykanuje się prasę, wywiera się  naciski na niezależne media w tym kraju i ogranicza się wolność słowa. Przykładem posłużył dr. Migalskiemu incydent, jaki miał miejsce w redakcji gazety „Nowoje wriemia”.
2 września milicjanci i agenci służb specjalnych przeszukali redakcję tego niezależnego tygodnika. Milicjanci przedstawili nakaz rewizji i przejęcia dokumentów związanych z tekstem, który ukazał się w lutowym wydaniu gazety - "Niewolnicy OMON-u". Artykuł ten dotyczył praktyk korupcyjnych w jednej z formacji sił specjalnych.
Dr Migalski wezwał również Komisję do podjęcia interwencji w sprawie śmierci opozycyjnego dziennikarza Aleha Bebenina. Jego ciało znaleziono w Mińsku 3 września. Milicja poinformowała, że Bebenin najpewniej popełnił samobójstwo. Opozycja odrzuca jednak  tę wersję. Istnieje wiele elementów, które budzą poważne wątpliwości. Warto zauważyć, że było już wiele przypadków śmierci osób związanych z działalnością opozycyjną.
Europoseł zwrócił również uwagę Komisji na notoryczne przypadki łamania prawa wolności zgromadzeń na Wschodzie, na ciągłe zatrzymania i przypadki aresztowań opozycyjnych działaczy. W ostatnim czasie media donosiły o wielu akcjach opozycjonistów i manifestacjach, rozpędzanych przez funkcjonariuszy milicji.
W swoich interpelacjach dr Migalski przypomniał o aresztowaniach aktywistów Amnesty International, Greenpeace Rosja i Funduszu walki z AIDS podczas koncertu U2 w Moskwie 25 sierpnia. Wezwał również Komisję do interwencji w sprawie zatrzymania 12 sierpnia w Mińsku Michasia Paszkiewicza – jednego z działaczy organizacji „Mów Prawdę”. Taka była kara za to, że w oficjalny Dzień Młodzieży w Mińsku kilkoro aktywistów przekazało na ręce asystenta ministra oświaty petycję z żądaniem zlikwidowania departamentu ds. młodzieży, w związku z całkowitym brakiem efektów jego działalności. Kilkuosobowa pikieta została uznana przez sąd za akcję masową, w rezultacie czego Paszkiewicz został skazany za karę grzywny.
Dr Migalski wystosował również interpelację w sprawie zatrzymań opozycjonistów w Moskwie w czasie Dnia Gniewu. Siły specjalne milicji OMON rozpędziły 12 września sympatyków radykalnego Frontu Lewicowego, którzy przyszli pod siedzibę władz Moskwy na Placu Twerskim, aby zażądać dymisji burmistrza stolicy Jurija Łużkowa. Ponad 30 osób zostało zatrzymanych. Wśród aresztowanych są liderzy Frontu Lewicowego Siergiej Udalcow i Konstantin Kosiakin.
Posła zaniepokoiło również zdarzenie, jakie miało miejsce 20 lipca w Dagestanie. Funkcjonariusze milicji dotkliwie pobili tam 14-latka Mahmuda Achmedowa. Milicjanci wtargnęli do domu, w którym mieszkał chłopiec i bez podania powodu, bez udzielenia wyjaśnień zabrali go na komisariat. Oskarżyli Mahmuda Achmedowa o kradzież wiertarki elektrycznej, znęcali się nad nim psychicznie i fizycznie. W wyniku pobicia chłopiec doznał wstrząśnienia mózgu i stracił słuch na jedno ucho. Europoseł wezwał Komisję do podjęcia interwencji w tej sprawie, do próby ukrócenia samowoli milicji w Dagestanie i zatrzymania fali przypadków łamania praw człowieka na tym terenie.

Wszelkie prawa zastrzeżone 2009-2010 © Kuchnia Multimedialna